21 Eylül 2008 Pazar

MEHMET KAYHAN’IN ÖZGEÇMİŞİ
1965 yılında Aydın’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.
3/1/1990-9/3/1992 İzmir ve Ankara İdari Yargı Hâkim Adaylığı, 1992-1997 Danıştay Tetkik Hâkimliği, 1997 Başbakanlık Devlet Bakanlığı Müşavirliği, 1998-2000 Sivas Vergi Mahkemesi Hakimliği, 2000-2002 Sakarya Vergi Mahkemesi Hakimliği, 2002-2008 Malatya Bölge İdare Mahkemesi Hakimliği görevlerinde bulundu. Temmuz 2003-Temmuz 2008 döneminde kadrosu Malatya’da olmak üzere Adalet Bakanlığı Araştırma ve Koordinasyon Kurulu ile Strateji Geliştirme Başkanlığında yetkili Tetkik Hâkimi olarak çalıştı. Temmuz 2008’de Edirne Vergi Mahkemesi Hakimliğine atandı. 15 Eylül 2008’de kendi isteği ile memuriyet görevinden çekildi.
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAIE) Kamu Yönetimi (Adalet Yönetimi) alanında Yüksek Lisans eğitimini bitirdi. “Anayasa Hukukunda Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Hâkimlik Teminatı Açısından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu” isimli Yüksek Lisans Tezinin savunması Prof. Dr.Gencay Şaylan, Prof. Dr. Şeref Ünal, Prof. Dr. Mesut Gülmez’den oluşan bilim jürisi tarafından oybirliğiyle kabul edildi.
Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından 28 Haziran 2004 -16 Temmuz 2004 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı aday personeline yönelik olarak düzenlenen Hazırlayıcı Eğitim Programında “Devlet Teşkilatı” dersini öğretici olarak verdi.
Evli ve dört çocuk babasıdır.
MEHMET KAYHAN’IN YAYIMLANMIŞ KİTAPLARI:
1. "EN SON İÇTİHATLI KAMU PERSONELİ HUKUKU VE İDARİ YARGI MEVZUATI" isimli 3 ciltlik kitap (Mahalli İdareler Derneğinin 56. yayını), 2007 Baskı, 3927 s.
2. “YARGI KARARLARI IŞIĞINDA 3568 SAYILI MESLEK HUKUKU, SM, SMMM, YMM MEVZUATI” isimli 2 ciltlik kitap (TURMOB’un 313. yayını), 2007 Baskı, 3985 s.
3. “YÜRÜTMEYİ DURDURMA-İDARİ DAVALARDA” isimli kitap
4. “KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA KAÇAKÇILIK” isimli kitap
5. “VERGİ USUL KANUNUNDA KAÇAKÇILIK” isimli kitap
6. “GELİR VERGİSİ KANUNUNDA KAÇAKÇILIK” isimli kitap
7. “GÜMRÜK KANUNUNDA KAÇAKÇILIK” isimli dört adet yeni kitabı Ağustos 2008 tarihinde yayımlanmıştır.
Kitap çalışmaları bazıları basım aşamasında olmak üzere idari yargı, kamu yönetimi, kamu maliyesi ve vergi hukuku alanında halen devam etmektedir.
MEHMET KAYHAN’IN SERTİFİKALARI:
o Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatının Koordinasyonunda Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezinden Jean Monnet Avrupa Sosyal Politika Sertifikası(Belge No:97),
o Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Ulusal ve Uluslararası Tahkim Hukuku Programı Katılım Sertifikası,
o Türkiye Fransa İşbirliği Çerçevesinde Adalet Bakanlığından Terörizmin Finansmanı ve Kara Paranın Aklanması ile Mücadele Seminerine Katılım Sertifikası(Belge No:2005/8717),
o Türkiye Fransa İşbirliği Çerçevesinde Adalet Bakanlığından Adli Kolluk Seminerine Katılım Sertifikası (Belge No:2005/8810),
o Ankara Ticaret Odası ve Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Merkezinden Dış Ticaret Eğitim Programına Katılım Sertifikası,
o Avrupa Birliği Komisyonu ile Türkiye Adalet Akademisinin işbirliğiyle düzenlenen Yargının Modernizasyonu ve Cezaevi Reformu Projesinde Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinden Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası(Belge No:1837),
o Adalet Bakanlığından Bilgisayar Kursuna Katılım Sertifikası(Belge No:2004/40),
o Adalet Bakanlığından Ceza Kanunu Değişiklikleri Seminerlerine Katılım Sertifikası,
o Adalet Bakanlığından Türk Ceza Adalet Sistemindeki Yasaların Değerlendirilmesi Toplantısına Katılım Sertifikası,
o Türkiye Fransa İşbirliği Çerçevesinde Adalet Bakanlığından Avrupa Birliğinin Kurumları ve Avrupa Birliği Hukuku Çalıştayına Katılım Sertifikası
gibi farklı alanlarda on altı adet meslek içi eğitime katıldı.
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından eğitim masrafları karşılanarak Fransız Kültür Derneği Ankara Şubesinden iki yıl Fransızca Dil Eğitimi, yine İtalyan Hükümeti tarafından eğitim masrafları karşılanarak İtalyan Kültür Merkezi Ankara Şubesinden iki yıl İtalyanca Dil Eğitimi aldı.
MEHMET KAYHAN TARAFINDAN YAZILAN MAKALELER
Adalet Bakanlığı Adalet Dergisi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, Hürriyet Medya Güncel Hukuk Dergisi, Vergi Sorunları Dergisi, Yaklaşım Dergisi, Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi, Lebib Yalkın Mükellefin Dergisi, Legal Hukuk Dergisi, Legal Mali Hukuk Dergisi, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Hukuk ve Demokrasi Dergisi, Beklenen Mahalli İdareler Mevzuat Dergisi, Türk Hukuk Dergisi, İdarecinin Sesi Mesleki Dergisi gibi hakemli dergilerde 2000-2007 yılları arasında farklı konularda 71 (yetmiş bir) adet aşağıda ayrıntısı yer alan meslekî makalesi yayımlandı.
2000 YILI MAKALESİ:
· Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi, 15 Aralık 2000, Sayı 334’de “İdari Yargıda Yargı Kararlarının Uygulanma Mecburiyeti, Cezai Sorumluluk ve Tazminat Davaları” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
2001 YILI MAKALELERİ:
· Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi, 15 Ocak 2001, Sayı 336’da “Belediye Meclisleri Taşınır ve Taşınmaz Mallar İle Bunlara Ait Gelirlerini Kamu Yararına Tahsis Kararı Alarak Borç ve İcra Takibinden Kurtulabilir mi?” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Derneği, Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, Ocak 2001, Cilt 6, Sayı 1’de “Hizmet Kusuru ve Kusursuz Sorumluluk” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Derneği, Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, Şubat 2001, Cilt 6, Sayı 2’de “Tebliğ Edilmeyen Para Cezaları” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi, 1 Şubat 2001, Sayı 337’de “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Nasıl Başvurulur” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi, 15 Şubat 2001, Sayı 338’de “Sevk İrsaliyesinde Düzenleme Saatinin Bulunmaması Halinin Özel Usulsüzlük Cezalarına Yansıması” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi, 1-15 Mart 2001, Sayı 339-340’da “Özel Bilgisayar veya Yabancı Dil Eğitim Kurslarının Özel Dershaneler Statüsünde Sayılması ve Ruhsat Harcı Sorunu” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Lebib Yalkın Mükellefin Dergisi(hakemli dergi), Nisan 2001, sayı 100’de “Eğitim Öğretim Tazminatından Gelir (Stopaj) Vergisi Tahsili Sorunu” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Lebib Yalkın Mükellefin Dergisi(hakemli dergi), Mayıs 2001, sayı 101’de “Kasko Sigorta Değerinden Düşük Satılan Aracın Cezai Durumu -I-” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Lebib Yalkın Mükellefin Dergisi(hakemli dergi), Haziran 2001, sayı 102’de “Kasko Sigorta Değerinden Düşük Satılan Aracın Cezai Durumu -II-” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Lebib Yalkın Mükellefin Dergisi(hakemli dergi), Ağustos 2001, sayı 104’de “Faaliyetin Terkinden Sonra Satılan Aracın Arızi veya Ticari Kazanç Mahiyeti” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
2002 YILI MAKALELERİ:
· Lebib Yalkın Mükellefin Dergisi(hakemli dergi), Ocak 2002, sayı 109’da “Sevk İrsaliyelerinde Fiili Sevk Tarihi ve Sevk Tarihinin Bulunmaması Açısından Özel Usulsüzlük Cezaları -I-” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Lebib Yalkın Mükellefin Dergisi(hakemli dergi), Şubat 2002, sayı 110’da “Sevk İrsaliyelerinde Fiili Sevk Tarihi ve Sevk Tarihinin Bulunmaması Açısından Özel Usulsüzlük Cezaları -II-” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Lebib Yalkın Mükellefin Dergisi(hakemli dergi), Haziran 2002, sayı 114’de “Asfalt ve Çukur Tahrip Bedellerinin Hukuki Durumu” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
2003 YILI MAKALELERİ:
· Lebib Yalkın Mükellefin Dergisi(hakemli dergi), Ocak 2003, sayı 121, sayfa 74’de “Limitet Şirketten Anonim Şirkete Dönüşme veya Anonim Şirkette Unvan Değişikliği Açısından Damga Vergisi ile Taşıt Alım Vergisi Tahakkukunun Hukuksal Durumu” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Lebib Yalkın Mükellefin Dergisi(hakemli dergi), Mart 2003, sayı 123, sayfa 84’de “Takdir Komisyonlarının İcrai Nitelikleri ve Hasım Konumlarının Hukuki Nitelikleri” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Lebib Yalkın Mükellefin Dergisi(hakemli dergi), Nisan 2003, sayı 124, sayfa 110’da “Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı İle Diş Hastalıklarının Tedavisinde Kullanılan Altın veya Benzeri Diğer Kıymetli Madenlerin Dışında Yapılan Tedavi Giderlerine Dair Kısıtlamanın Hukuksal Durumu” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Lebib Yalkın Mükellefin Dergisi(hakemli dergi), Ağustos 2003, sayı 128, sayfa 88-98’de “Noterde Satılan Ancak Trafik Kayıt ve Tescili Yapılmayan Aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi Yükümlülüğü ” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
2004 YILI MAKALELERİ:
· Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi(hakemli dergi), Ekim 2004, sayı 10, sayfa 207’de “Danıştay Kararları Açısından Sakatlık İndirimi -I- ” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi(hakemli dergi), Kasım 2004, sayı 11, sayfa 147’de “Danıştay Kararları Açısından Sakatlık İndirimi -II- ” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Hukuk ve Demokrasi Kurumu aylık yayın organı, Hukuk ve Demokrasi Dergisi, yıl:1, Ocak 2006, sayı: 8, sayfa 6-8’de “Kanun Önünde Eşitlik” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Mahalli İdareler Derneği, Beklenen Mahalli İdareler Mevzuat Dergisi, Aralık 2004, sayı 125, sayfa 1-8’de “Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Ruhsat Verme İşlemleri, Ticari Hayatın Geliştirilmesi, Denetleme ve Kontrol Açısından Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Değişikliği” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
2005 YILI MAKALELERİ:
· Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi(hakemli dergi), Şubat 2005, sayı 14, sayfa 198-210’da “Tahsil Edilemeyen Kamu Alacaklarında Şirket Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Müteselsil Sorumluluğuna Danıştay Kararları Açısından Bir Bakış” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Mahalli İdareler Derneği, Beklenen Mahalli İdareler Mevzuat Dergisi, Şubat 2005, sayı 127, sayfa 1-6’da “Yeni Büyükşehir Belediyesi Kanununun Getirdikleri” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Türk Hukuk Enstitüsü, Türk Hukuk Dergisi, Ocak 2005, sayı 94, sayfa 22-28’de “Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü, Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğüne Normlar Hiyerarşisi Uyarınca Genel Bir Bakış. Anayasa Mahkemesi ve İşleyişi” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi(hakemli dergi), Nisan 2005, sayı 16, sayfa 164-170’de “Danıştay Genel Kurul Kararları Açısından Vergi İncelemesinde Somut Tespit ve Araştırma -I-” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi(hakemli dergi), Mayıs 2005, sayı 17, sayfa 167-181’de “Danıştay Genel Kurul Kararları Açısından Vergi İncelemesinde Somut Tespit ve Araştırma -II-” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Mahalli İdareler Derneği, Beklenen Mahalli İdareler Mevzuat Dergisi, Nisan 2005, yıl 14, sayı 124, sayfa 1-15’de “Yeni İl Özel İdaresi Kanununun Getirdikleri” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Yaklaşım Dergisi (hakemli dergi) yıl 14, Mayıs 2005, sayı 22, sayfa 523-533’de “2908 Sayılı Dernekler Kanunu, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunlarında Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Değişiklikleri ve Analizleri” isimli mesleki yazım,
· Hukuk ve Demokrasi Kurumu aylık yayın organı, Hukuk ve Demokrasi Dergisi, yıl:1, sayı:10, sayfa 14-15’de “Ceza Uyum Yasa Paketleri Değişiklikleri ve Analizleri” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi(hakemli dergi), Haziran 2005, sayı 18, sayfa 204-210’da “Yüce Divan Kararları Işığında Yasama Sorumsuzluğu -I-” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi(hakemli dergi), Temmuz 2005, sayı 19, sayfa 207-214’de “Yüce Divan Kararları Işığında Yasama Sorumsuzluğu -II-” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Yaklaşım Dergisi (hakemli dergi) yıl 13, Temmuz 2005, sayı 151, sayfa 555-575’de “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanununun Getirdikleri” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Yaklaşım Dergisi (hakemli dergi) yıl 13, Ağustos 2005, sayı 152, sayfa 245-248’de “Avrupa Birliğinin Birleşmesi İdeali, İnsan Hakları, Demokrasi ve Polis -I-” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Yaklaşım Dergisi (hakemli dergi) yıl 13, Eylül 2005, sayı 153, sayfa 219-226’de “Avrupa Birliğinin Birleşmesi İdeali, İnsan Hakları, Demokrasi ve Polis -II-” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Mahalli İdareler Derneği, Beklenen Mahalli İdareler Mevzuat Dergisi, Temmuz 2005, yıl 14, sayı 132, sayfa 40-49’da “5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Türk İdareciler Derneği, İdarecinin Sesi Mesleki Dergisi, Temmuz Ağustos 2005, sayı 111, cilt 19, sayfa 4-12’de “Avrupa Birliği Yolunda Bazı Uyum Yasa Paketleri Değişiklikleri ve Analizleri” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Hukuk ve Demokrasi Kurumu aylık yayın organı, Hukuk ve Demokrasi Dergisi, yıl:1, sayı:11, sayfa 23’de “Ceza Uyum Yasa Paketleri Değişiklikleri ve Analizleri” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Yaklaşım Dergisi (hakemli dergi) yıl 13, Kasım 2005, sayı 155, sayfa 232-235’de “Bir Dönem Kira Bedelinin Zamanında Ödenmemesi Müteakip Dönemlerin Kira Parasını Ödeme Zorunluluğunu Getirir mi?” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Hürriyet Medya Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. Güncel Hukuk Dergisi (hakemli dergi), Kasım 2005, sayı 23, sayfa 38-44’de “Adil Yargılanma İlkesi ve Bilgi Edinme Hakkı, İdari Yargıya Bir Bakış” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Mahalli İdareler Derneği, Beklenen Mahalli İdareler Mevzuat Dergisi, Kasım 2005, yıl 15, sayı 136, sayfa 36-52’de “Mahalli İdarelerle İlgili Ulusal Planlar” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
2006 YILI MAKALELERİ:
· Hukuk ve Demokrasi Kurumu aylık yayın organı, Hukuk ve Demokrasi Dergisi, Ocak 2006, yıl:2, sayı:12, sayfa 38-40’da “Ceza Uyum Yasa Paketleri Değişiklikleri ve Analizleri” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Yaklaşım Dergisi (hakemli dergi) yıl 14, Şubat 2006, sayı 158, sayfa 237-240’da “AB Bakışıyla Türkiye’nin İşletmeler ve Sanayi Politikası” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Legal Mali Hukuk Dergisi (hakemli dergi), yıl 2, Ocak 2006, sayı 13, sayfa 107-113’de “Avrupa Komisyonu 2005 Türkiye Genişleme ve İlerleme Raporlarında Mali Hizmetler” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Yaklaşım Dergisi (hakemli dergi), yıl 14, Mart 2006, sayı 159, sayfa 239-249’da “Avrupa Toplulukları Komisyonu 2005 Türkiye Katılım Ortaklığında Ekonomik Kriterler, Vergilendirme, Gümrük Birliği ve Mali Hizmetler” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Yaklaşım Dergisi (hakemli dergi), yıl 14, Nisan 2006, sayı 160, sayfa 236-245’de “Devletin ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının Bankalardan Olan Alacaklarının Öncelikli Alacak Haline Getirilmesi Amacıyla Bankacılık Kanunu Değiştiriliyor” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.6-Üç ayda bir çıkarılan Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi (hakemli dergi), yıl 2, Ocak 2006, sayı 5, sayfa 137-143’de “2005 Türkiye İlerleme Raporlarında Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Mahalli İdareler Derneği, Beklenen Mahalli İdareler Mevzuat Dergisi, Mart 2006, yıl 16, sayı 140, sayfa 1-11’de “Danıştay Kararları Işığında Davadan ve Temyizden Vazgeçme -I-” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Mahalli İdareler Derneği, Beklenen Mahalli İdareler Mevzuat Dergisi, Nisan 2006, yıl 16, sayı 141, sayfa 7-12’de “Danıştay Kararları Işığında Davadan ve Temyizden Vazgeçme -II-” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Yaklaşım Dergisi (hakemli dergi), yıl 14, Mayıs 2006, sayı 161, sayfa 225-229’da “Takdir Yetkisine İdari Yargıdan Bir Bakış” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi(hakemli dergi), Mayıs 2006, sayı 29, sayfa 182-185’de “Danıştay Vergi Dava Daireleri Kararları Işığında Temyizden Feragat Üzerine Bir İnceleme” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Hukuk ve Demokrasi Kurumu aylık yayın organı, Hukuk ve Demokrasi Dergisi, Mayıs 2006, yıl:2, sayı:14, sayfa 29’da “Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Yaklaşım Dergisi (hakemli dergi), yıl 14, Haziran 2006, sayı 162, sayfa 219-227’da “Hukuk Devleti ve Eşitlik Perspektifinde Vergilendirmede Adalet” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Gelirler Kontrolörleri Derneği Aylık Yayın Organı Vergi Sorunları Dergisi Haziran 2006 Sayı 213 Sayfa 127’de “Türkiye’de İşleyen Piyasa Ekonomisinin Varlığı, Kopenhag Kriterleri Açısından AB Değerlendirmesi” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Yaklaşım Dergisi Temmuz 2006 Sayı 163 Sayfa 241’de “Yürütmenin Durdurulmasını İsteme Hakkı Yasa Koyucunun Takdir Edeceği Bir Hak Mıdır?” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Yaklaşım Dergisi Ağustos 2006 Sayı 164 Sayfa 406’da “Döner Sermayelerin Bütün Kaynaklarının Katma Bütçe Yerine Hazineye Gelir Yazılması veya Merkez Bankası İle Ziraat Bankasına Yatırılması Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Türkiye Barolar Birliği Dergisi Sayı 65 Temmuz Ağustos 2006 Sayısı Sayfa 129’da “İdari Yargıda Gerekçesiz Kararlar Silahların Eşitliği İlkesi ve Adil Yargılanma Hakkı” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ağustos 2006, Sayı 32, Sayfa 163-164’de “Sakat Tasarrufların Geri Alınması ve Sonuçları” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Mahalli İdareler Derneği Beklenen Mahalli İdareler Dergisi Temmuz 2006, Yıl 16, Sayı 144, Sayfa 26-27’de “Geçmişe Yönelik Harcırah Ödenmesi” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Yaklaşım Dergisi Ağustos 2006, Sayı 164, Sayfa 406’da “Döner Sermayelerin Bütün Kaynaklarının Katma Bütçe Yerine Hazineye Gelir Yazılması veya Merkez Bankası İle Ziraat Bankasına Yatırılması Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Eylül 2006, Sayı 33, Sayfa 207-210’da “Emekli Aylığı Bağlanması Hususu Bütçe Kanunu İle Düzenlenebilir Mı?” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Yaklaşım Dergisi Eylül 2006, Sayı 165, Sayfa 229-233’de “Danıştay Uçuncu ve Yedinci Daire Kararları Işığında Davadan Feragat” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Türkiye Noterler Birliği, Üç Aylık Yayın Organı Hukuk Dergisi, 15 Ağustos 2006 Sayısı, Sayı 131, Sayfa 77-92’de “Anayasa Mahkemesi Kararlarıyla Hak Arama Hürriyetine Bir Bakış” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Yaklaşım Dergisi Ekim 2006, Sayı 166, Sayfa 259-264’de “Hakimin Takdir Yetkisi Üzerine Verilen Israr Kararları Hakkında Bir İnceleme” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Hukuk ve Demokrasi Kurumu aylık yayın organı, Hukuk ve Demokrasi Dergisi, yıl:2, sayı:15, sayfa 22-24’de “Hakim ve Savcıların Temel Hak ve Özgürlükleri Sınırlanabilir mi?” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Mahalli İdareler Derneği Beklenen Mahalli İdareler Dergisi Temmuz 2006, Yıl 16, Sayı 146, Sayfa 56-63’de “Deprem Felaketinde Hizmet Kusuruna Danıştay Kararlarıyla Bir Bakış” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Legal Hukuk Dergisi (hakemli dergi), yıl 4, Kasım 2006, sayı 47, sayfa 3409-3418’de “Türkiye’nin İstihdam ve Sosyal Politikalarını AB Mevzuatı İle Uyumlu Hale Getirmesi, İş Sağlığı ve İş Güvenliği” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Yaklaşım Dergisi Aralık 2006, Sayı 168, Sayfa 241-244’de “Avrupa Komisyonu Türkiye 2006 İlerleme Raporunda Mali Kontrol, Mali ve Bütçe Hükümleri” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
2007 YILI MAKALELERİ:
· Adalet Bakanlığı Adalet Dergisi,üç aylık yayın organı, Ocak 2007, sayı:27, sayfa 120-141’de “Yüksek Mahkeme Kararları, Adli Yıl Açılış Konuşmaları ve Doktrin Açısından Hukuk Devleti” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Yaklaşım Dergisi (hakemli dergi) yıl 15, Şubat 2007, sayı 170, sayfa 260-266’da “Yeni Ceza Kanununda Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik Kapsamında Sahte Fatura Düzenlemek” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Yaklaşım Dergisi (hakemli dergi) yıl 15, Mart 2007, sayı 171, sayfa 250-255’de “Danıştay’a Göre Vergiyi Doğuran Olayda Malın Teslimi” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.
· Üç ayda bir yayımlanan Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 15 Mayıs 2007, sayı 134’de, sayfa 44-53’de yayımlanan, “Herhangi Bir Yasa İle Düzenlenmesi Gereken Bir Konunun Bütçe Yasası İle Düzenlenmesi Değiştirilmesi ve Kaldırılması” başlıklı meslekî yazısı yayımlanmıştır.

INTERNET SİTELERİ: http://www.kayhanhukuk.com veya http://vergiyargisi.blogspot.com/ veya http://idariyargi.blogcu.com/
E-POSTA: kayhanhukuk@gmail.com
İrtibat CEP TEL:0505 3505352

30 Ağustos 2008 Cumartesi

SON YAYINLANAN KİTAPLARIM

Hukuken Geçerli Bir Tespit Bulunmaması, Naylon Fatura
Kanuni Temsilcilerin Ödevi, Resen Vergi Tarhı
Vergi Hatası, Hesap Hataları, Vergilendirme Hataları
Vergi Hatalarını Düzeltme
İncelemeye Yetkililer, İncelemenin Yapılacağı Yer
İstihbarat Arşivi, Kıymeti Düşen Mallar
Enflasyon Düzeltmesi ve Yeniden Değerleme
Değersiz Alacaklar, Şüpheli Alacaklar
Amortismana Tabi Malların Satılması
Tüzel Kişilerin Sorumluluğu
Cezalar, Vergi Ziyaı, Vergi Zıyaı Cezası
Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması İle Diğer Şekil ve Usul Hükümlerine Uyulmaması
Kaçakçılık Suçları ve Cezaları
Ölüm Halinde Vergi Cezasının Düşmesi
Vergi Mahkemesinde Dava Açmaya Yetkili Olanlar
Duruşmada Vergi İnceleme Elemanının Dinlenilmesi
Kira Geliri, Ödeme Emri
Yeminli Mali Müşavirlerin Karşıt İnceleme Yapma Yetkisi
Vergi Daireleri ve Mal Müdürlükleri İçin Dilekçeler
Dava Dilekçe Örnekleri
Elinize aldığınız bu eserde,
· Cezaevindeki yönetim kurulu başkanının dava açma ehliyeti
· Eski kanuni temsilcilerin dava açma ehliyetleri
· Kamu alacağının, kanuni temsilcilerinden veya ortaklarından tahsili
· İşverenlerin sorumlu tutulacağı haller ve uygulanacak müeyyideler
· Ceza gerektiren eylem ve eylemle fail arasındaki bağlantı
· Vergi ceza hükümlerinde değişikliklerde mükellef lehine olan hükmün uygulanması
· Kaybettiğini ileri sürdüğü faturaları, faaliyetine son verdikten sonra kullanma
· Başkasının nüfus cüzdanı ile mükellefiyet tesis ettirip sahte fatura düzenleme
· Gerçeğe aykırı faturalarda yer alan katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamaması
· Sahte belge ticareti yaparak komisyon geliri elde etme
· Alımlarda müstahsil makbuzu düzenlenmemesi, Hakkı huzur ücretlerinden vergi kesilmemesi
· Defterlerin vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmemesi
· Vergilendirme ile ilgili belgelerin biçimsel kurallara uygun düzenlenmiş olmasının yeterliliği
· Ticari işletmeden çalınan emtia bedelinin ticari kazançtan indirilmesi
· Hisse senedi satışından doğan kazancın matraha alınması
· Teminatlı alacaklarda karşılık ayrılması, Yargı kararlarının gerekçeli olması gibi başlıklarla Vergi Usul Kanununda Kaçakçılık konularında, yargıya intikal etmiş yaşanmış örneklerle, somut çözüm yolları bulacaksınız. O halde, bürokrasideki tıkanıklarınızı açacak, ticari hayatınızdaki sorunlarınızı giderecek, elde ettiğiniz gelirin vergilendirilmesindeki sıkıntılarınızı aşmanızı sağlayacak altın bir anahtara sahip olmaya hazır mısınız?

SATIN ALMAK İÇİN: 1-Seçkin Yayın(http://www.seckin.com.tr/urun.aspx?productID=11878)
Tel: (312) 435 30 30 (Dahili 113) Faks: (312) 435 50 88
2-Turhan Kitabevi(
http://www.turhankitabevi.com.tr/urun_ayrinti.php?id=36489)
Tel:(0312) 418 82 59 - (0312) 418 77 60 Fax:(0312) 418 75 91
3-Legal Kitap Evi (
http://www.legal.com.tr/yazar_urun_listesi.asp?yazar_id=3496)
Tel: +90 216 346 55 18 Faks: +90 346 49 18
YAZARA ERİŞİM: CEP:0 505 3505352 EMAİL: kayhanhukuk@gmail.com
İNTERNET SAYFALARI: http://www.kayhanhukuk.com veya
http://vergiyargisi.blogspot.com veya http:idariyargi.blogcu.comVerginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler
Katma Değer Vergisinin Mükellefi
Vergi Sorumlusu
Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi
Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar İle İstisnadan Vazgeçme ve İstisnaların Sınırı
Teslim ve Hizmet İşlemlerinde
Matrah Vergi İndirimi
Vergilendirme Dönemi ve Beyan Esası
Tarh İşlemleri
Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme veya Kullanma
Vergi Hukukunda Uzlaşma
Vergi Daireleri ve Mal Müdürlükleri İçin Dilekçeler

Elinize aldığınız bu eserde,
· Defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi
· Aramada ele geçirilen el defteri ve belgelerin yasal defterleriyle karşılaştırılması
· Faturanın miktar ve tutarlarında tahrifat yapmak
· Vergiden vergi alınması, Mükerrer vergilendirme
· Devir - Birleşme - İstisna Pişmanlık ve ıslah, İspat yükü
· Üreticiden yaptığı alımları tüccardan alınmış gibi göstererek haksız kama değer vergisi indirimi uygulamak
· İhracatçı firmadan tahsil edilen ve tedarikçi firmalara mal satan alt firmalar tarafından hazineye intikal ettirilmeyen katma değer vergilerinin yükümlü şirkete iadesi
· Borcundan dolayı bankalardaki hesabına konan ihtiyati haczin kaldırılması
· Beyan edilen satış hasılatının düşük bulunması
· Hak ediş raporunun onaylandığı tarihin, katma değer vergisinin doğduğu tarih olması
· Bağışlanan kurban derilerinin parya çevrilmesinden elde edilen kazanç
· Konut yapı kooperatiflerinin müteahhitlere yaptıracakları inşaat işleri için katma değer vergisi ödeyip ödememeleri
· Yıl sonuna devreden stok mahsule isabet eden katma değer vergisinin iadesi
· Müşterek ve müteselsil sorumluluktan dolayı yeminli mali müşavirin mallarına uygulanan ihtiyati haciz işlemi
· Tek başına şirketi temsile yetkisi bulunmayan şirket ortağı tarafından verilen vekaletnameyle açılan dava
gibi başlıklarla Katma Değer Vergisi Kanununda Kaçakçılık konularında, yargıya intikal etmiş yaşanmış örneklerle, somut çözüm yolları bulacaksınız.O halde, bürokrasideki tıkanıklarınızı açacak, ticari hayatınızdaki sorunlarınızı giderecek, elde ettiğiniz gelirin vergilendirilmesindeki sıkıntılarınızı aşmanızı sağlayacak altın bir anahtara sahip olmaya hazır mısınız?

SATIN ALMAK İÇİN:
1-Seçkin Yayın(
http://www.seckin.com.tr/urun.aspx?productID=11879)
Tel: (312) 435 30 30 (Dahili 113) Faks: (312) 435 50 88
2-Turhan Kitabevi(
http://www.turhankitabevi.com.tr/urun_ayrinti.php?id=36490)
Tel:(0312) 418 82 59 - (0312) 418 77 60 Fax:(0312) 418 75 91
3-Legal Kitap Evi (
http://www.legal.com.tr/yazar_urun_listesi.asp?yazar_id=3496)
Tel: +90 216 346 55 18 Faks: +90 346 49 18
YAZARA ERİŞİM:
CEP:0 505 3505352 EMAİL: kayhanhukuk@gmail.com

İNTERNET SAYFALARI: http://www.kayhanhukuk.com veya http://vergiyargisi.blogspot.com veya http:idariyargi.blogcu.com

Eşyanın Teslimi
Eşyanın Gümrük Kıymeti
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
Dahilde İşleme Rejimi
Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar
Gümrük Yükümlülüğünün Sona Ermesi
Noksan Kıymet Beyanı
Gümrük Vergi ve Resminin Tarh ve Tahakkuku
Sahte Belge
Taahhütname
İhracat İstisnasından Yararlanma
Gümrükle İlgili Tanımlar, Soru Cevaplar, İhracat Ve İthalat
Vergi Yargısında Dava Dilekçe Örnekleri


Elinize aldığınız bu eserde,
· Hayali ihracat
· Sahte uygunluk belgesi kullanılarak paravan firmalar aracılığıyla ithalat
· TIR muhteviyatı eşyanın sahte belge düzenlenmek suretiyle yurt dışına çıkarılmış gibi gösterilerek Türkiye'de bırakılması
· Tedarikçi ile ihracatçı firma arasında çek, bono, poliçe veya çeşitli bankacılık hizmetleri bulunmadan alımların nakit olarak ödenmesi
· Giriş gümrük müdürlüğünde tescilli transit beyannamesi kapsamı eşyaların kara manifestoları ile yurt dışı edilmek üzere sevk edildiği halde, yurt dışı edilmemesi
· Haksız olarak ödenen ihracatta vergi iadelerinin geri alınmasında zamanaşımı ve kanuni temsilcilerin sorumluluğu
· Şirketten tahsil imkânı kalmadığından bahisle şirket ortağı olan davacı adına düzenlenen ödeme emri
· ithal lisansının üçüncü kişilere devredilmesi veya verilen taahhütnamelere aykırı davranılması
· Noksan kıymet beyanı
· İthal edilen eşyanın kıymetinin düşük bulunması üzerine, gümrüğünce daha önce işlem gören aynı tip, Marka ve modelden en yüksek kıymeti olanının emsal alınarak fark çıkarılması
· İhraç kaydıyla mal teslimlerinden doğan kur farkı geliri
· Yatırım teşvik belgesinin iptal edilmesi sebebiyle alınmayan veya indirim konusu yapılan vergi, resim ve harçların geri alınması
gibi başlıklarla Gümrük Kanununda Kaçakçılık konularında, yargıya intikal etmiş yaşanmış örneklerle, somut çözüm yolları bulacaksınız.
O halde, bürokrasideki tıkanıklıklarınızı açacak, ticari hayatınızdaki sorunlarınızı giderecek, elde ettiğiniz gelirin vergilendirilmesindeki sıkıntılarınızı aşmanızı sağlayacak altın bir anahtara sahip olmaya hazır mısınız?


SATIN ALMAK İÇİN:
1-Seçkin Yayın(
http://www.seckin.com.tr/urun.aspx?productID=11854)
Tel: (312) 435 30 30 (Dahili 113) Faks: (312) 435 50 88
2-Turhan Kitabevi(
http://www.turhankitabevi.com.tr/urun_ayrinti.php?id=36473)
Tel:(0312) 418 82 59 - (0312) 418 77 60 Fax:(0312) 418 75 91
3-Legal Kitap Evi (
http://www.legal.com.tr/yazar_urun_listesi.asp?yazar_id=3496)
Tel: +90 216 346 55 18 Faks: +90 346 49 18
YAZARA ERİŞİM:
CEP:0 505 3505352 EMAİL: kayhanhukuk@gmail.com

İNTERNET SAYFALARI: http://www.kayhanhukuk.com veya http://vergiyargisi.blogspot.com veya http:idariyargi.blogcu.com


Gelir Vergisi Mevzuu
Mükellefler ve Mevzuu
Kazanç ve iradın Türkiye’de Elde Edilmesi
Ücretlerde İstisnalar
Ticari Kazancın Tarifi
İndirilecek Giderler
Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat Ve Onarma İşleri
Basit Usule Tabi Olmanın Genel ve Özel Şartları
Gayrimenkul Sermaye İradı
Menkul Sermaye İradı
Vergi Tevkifatı
Vergi Tevkifatının Mahsubu
Hayat Standardı Gösterge Tutarları
Değer Artışı Kazançları
Geçici Vergi
Örtülü Kazanç Dağıtımı
Naylon Fatura
Borsaya Tâbi Maddeler ve Alım Satımları
5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Uyarınca Uzlaşma ve Davadan Vazgeçme
Yatırım İndirimi
Vergi Daireleri ve Mal Müdürlükleri İçin Dilekçeler
Dava Dilekçesi Örnekleri


Elinize aldığınız bu eserde,
· Naylon faturanın kullanılması ve mükerrer gider kaydı yapılması sonucu giderlerin şişirilmesi
· Komisyon almak suretiyle naylon fatura düzenlenmesi
· Naylon fatura düzenleyicisinin ifadesinin kanıt niteliğinde sayılması
· Satılan mal bedelinin iki katı tutarında alacak senedi girişi olması
· Faiz ve komisyonun gider olarak indirilmesi
· Ortağına faizsiz borç para vermek suretiyle örtülü kazanç dağıtması
· Gelir vergisi beyannamesinin kanuni süre içerisinde verilmemesi
· Değer artışı kazancının beyan edilmesi
· Defter ve belgelerinin yandığı gerekçesiyle incelemeye ibraz edilmemesi
· Toplu konut inşaatı için yapılan hak ediş ödemelerinden tevkit yoluyla ödenen gelir (stopaj) vergisinin mahsup yoluyla iadesi
· Yeterli teminat göstermemekten adına ödeme emri düzenlenmesi
· Vergi kesenlerin sorumluluğu
· Devre tatil sözleşmeleri
· Almış olduğu bağımsız bölümlerin tapuya tescil tarihiyle servet unsuruna dönüşmesi
· Gelir üzerinden alınan vergi çifte vergilendirmenin önlenmesi
· Vergi dairesince herhangi bir tespit yapılmaması
gibi başlıklarla gelir vergisi kaçakçılığı konularında, yargıya intikal etmiş yaşanmış örneklerle , somut çözüm yolları bulacaksınız.O halde, bürokrasideki tıkanıklarınızı açacak, ticari hayatınızdaki sorunlarınızı giderecek, elde ettiğiniz gelirin vergilendirilmesindeki sıkıntılarınızı aşmanızı sağlayacak altın bir anahtara sahip olmaya hazır mısınız?


SATIN ALMAK İÇİN:
1-Seçkin Yayın (
http://www.seckin.com.tr/urun.aspx?productID=11877)
Tel: (312) 435 30 30 (Dahili 113) Faks: (312) 435 50 88
2-Turhan Kitabevi(
http://www.turhankitabevi.com.tr/urun_ayrinti.php?id=36488)
Tel:(0312) 418 82 59 - (0312) 418 77 60 Fax:(0312) 418 75 91
3-Legal Kitap Evi (
http://www.legal.com.tr/yazar_urun_listesi.asp?yazar_id=3496)
Tel: +90 216 346 55 18 Faks: +90 346 49 18
YAZARA ERİŞİM:
CEP:0 505 3505352 EMAİL: kayhanhukuk@gmail.com

İNTERNET SAYFALARI: http://www.kayhanhukuk.com veya http://vergiyargisi.blogspot.com veya http:idariyargi.blogcu.com

14 Mart 2008 Cuma

YÜRÜTMEYİ DURDURMA
İdari Davalarda

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI,
KARARLARIN HUKUKİ ETKİ
VE TAZMİN SONUÇLARI,
TEMYİZ VEYA İTİRAZ İSTEMLERİNDE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

Açıklamalı, İçtihatlı

Anayasa Mahkemesi
Danıştay Yargıtay
Kararları

MEHMET KAYHAN
Hâkim

İÇİNDEKİLER


YÜRÜTMEYİ DURDURMA
İDARİ DAVALARDA

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI
KARARLARIN HUKUKİ ETKİ VE TAZMİN SONUÇLARI
TEMYİZ VEYA İTİRAZ İSTEMLERİNDE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI
AÇIKLAMALI, İÇTİHATLI
ANAYASA MAHKEMESİ DANIŞTAY YARGITAY KARARLARI

KİTAP HAKKINDA

İÇİNDEKİLER VE SAYFA NUMARALARI
İDARİ DAVALARDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA 56
BİRİNCİ BÖLÜM 61
2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUN UYGULANDIĞI İDARİ DAVALARDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI, KARARLARIN SONUÇLARI, TEMYİZ VEYA İTİRAZ İSTEMLERİNDE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 61
2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 27.MADDEDE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 61
27.MADDENİN AÇIKLAMASI 62
1-YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI VERİLEBİLMESİ İÇİN KANUNUN ARADIĞI KOŞULLARIN BİRLİKTE GERÇEKLEŞMESİ GEREKMEKTEDİR 63
2-YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ İDARİ İŞLEM ÜZERİNDEKİ HUKUKİ ETKİ VE SONUÇLARI 64
3-YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLERİ HAKKINDA VERİLEN KARARLARA KARŞI İTİRAZIN İDARİ İŞLEM ÜZERİNDEKİ HUKUKİ ETKİ VE SONUÇLARI 68
27.MADDENİN UYGULANDIĞI İDARİ DAVALARA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARLARI 73
EĞİTİM ÖĞRETİM İŞLERİNDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ 73
YARGI KARARINI TAM VE GEREĞİ GİBİ YERİNE GETİRMEKTEN KAÇINMA VE ETKİSİZ KILMAYA YÖNELME AÇIKLAMA 73
DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET : DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA YÖNELİK OLARAK VERİLEN KARARIN, BU DÜZENLEMEYE DAYALI OLARAK TESİS EDİLMİŞ OLAN BİREYSEL İŞLEMLERİN HUKUKİ GEÇERLİLİĞİNİ ETKİLEYECEĞİ, BİREYSEL İŞLEMLERİN KAZANILMIŞ HAKKA DÖNÜŞMEYECEĞİ HK. 73
SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ VERİLMESİNE İLİŞKİN DAVALARDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ 75
DANIŞTAY ONUNCU VE ONİKİNCİ DAİRELERİ ARASINDA ÇIKAN GÖREV UYUŞMAZLIĞI 75
AÇIKLAMA 75
DANIŞTAY BAŞKANLAR KURULU KARARI ÖZET: İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULUNCA İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEN KARAR NEDENİYLE, DAVA DAİRELERİ ARASINDA OLUŞAN GÖREV UYUŞMAZLIĞININ ÇÖZÜMÜNDE, BAŞKANLAR KURULUNUN GÖREVLİ OLDUĞU HK. 76
KAMU KONUTU DAVALARINDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ 78
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI VERİLEBİLMESİ İÇİN KANUNUN ARADIĞI KOŞULLARIN GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI 78
AÇIKLAMA 78
DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI ÖZET: 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU VE EKİ LİSTEDE İTİRAZ AŞAMASINDA HARÇ ALINACAĞINA İLİŞKİN BİR DÜZENLEME BULUNMADIĞINDAN YÜRÜTME KARARINA YAPILAN İTİRAZIN HARCA TABİ OLMADIĞI HK. 79
GÖREVDEN ALMA DAVALARINDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ 80
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİNİN BİRDEN FAZLA İSTENMESİ VE BİRDEN ÇOK İTİRAZ HAKKI BULUNUP BULUNMAMASI 80
AÇIKLAMA 80
GÖREVDEN ALMA İŞİ 80
DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI ÖZET: YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLERİ HAKKINDA VERİLEN KARARLARA KARŞI YAPILAN İTİRAZLARIN KESİN OLDUĞU HK. 80
ÇALIŞTIKLARI KURUMLARCA HAKLARINDA GÖREVE SON VERME, GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA YA DA BENZERİ İŞLEMLER YAPILAN DEVLET MEMURLARINCA, BU İŞLEMLERE KARŞI DAVA AÇILIP YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI ALINMASI HALİNDE, FİİLEN GÖREV YAPILMAYAN DÖNEME AİT ÖZLÜK HAKLARININ ÖDENMESİ DAVALARINDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ 81
AÇIKLAMA 81
İSTİŞARİ DÜŞÜNCE 82
DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: HAKLARINDA TESİS EDİLEN GÖREVE SON VERME, GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA YA DA BENZERİ İŞLEMLERİN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARIYLA DURDURULMASI ÜZERİNE, GÖREVİNE DÖNDÜRÜLEN MEMURLARA FİİLEN GÖREV YAPMADIKLARI DÖNEME AİT ÖZLÜK HAKLARININ ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HK. 82
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN MAHKEME VEYA DİSİPLİN KARARLARI İLE ÇIKARILANLAR HARİÇ OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR NEDENLE KENDİ İSTEĞİYLE AYRILAN ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN, HALEN BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDA ÇALIŞMAKTA OLANLARIN ESKİ GÖREV YAPTIKLARI KURUMLARINA DÖNÜP DÖNEMEYECEKLERİ VE BU KONUDA VERİLEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ NE ŞEKİLDE UYGULANACAĞI HAKKINDA DANIŞTAY’DAN İSTİŞARİ TALEP 82
AÇIKLAMA 82
İSTİŞARİ DÜŞÜNCE 83
DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARINA KARŞI İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMADAN, KARARIN AÇIKLANMASI VEYA AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTENİLMEDEN, İDARE MAHKEMESİNCE VERİLEN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ NE ŞEKİLDE UYGULANACAĞI KONUSUNDA İSTİŞARİ DÜŞÜNCE İSTENİLEMEYECEĞİ HK. 83
DANIŞTAY İKİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: 83
5234 SAYILI YASA İLE 657 SAYILI YASANIN 209. VE 178 SAYILI KHK'NİN 10. MADDESİNE EKLENEN HÜKÜMLERİN; ANAYASANIN 65. MADDESİ DOĞRULTUSUNDA, KAMU KAYNAKLARININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI AMAÇLI OLDUĞU, BU HÜKÜMLERİN İÇ VE DIŞ HUKUK KAYNAKLARI İLE DEVLETE GÖREV OLARAK YÜKLENEN; KİŞİLERİN YAŞAMA HAKKINI KORUMAK, YAŞAMLARINI FİZİKSEL VE RUHSAL SAĞLIK İÇİNDE SÜRDÜRMESİNİ SAĞLAMAK GÖREVİNİ ORTADAN KALDIRIR ŞEKİLDE YORUMLANMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI; DAVACININ KANSER HASTALIĞININ TEDAVİSİ İLE İLGİLİ UYGULAMAYA İLİŞKİN GİDERİN TÜMÜNÜN ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HK 83
KADEME İLERLEMESİ VE SİCİL İLE İLGİLİ DAVALARDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ AÇIKLAMA 92
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: KADEME İLERLEMESİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN OLUMLU SİCİLİN, KADEME İLERLEMESİNE HAK KAZANILAN TARİHTE MEVCUT OLAN YÂDA HUKUKEN BULUNMASI GEREKEN SİCİL OLDUĞU HK. 92
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE İLGİLİ DAVALARDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ 93
YARGI KARARINI TAM VE GEREĞİ GİBİ YERİNE GETİRMEKTEN KAÇINMA VE ETKİSİZ KILMAYA YÖNELME, İŞLEMDE AMAÇ YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK 93
AÇIKLAMA 93
DANIŞTAY ALTINCI DAİRESİ KARARI ÖZET: KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULUNUN 16.6.1997 GÜNLÜ 539 SAYILI İLKE KARARININ, MAHKEME KARARLARININ ETKİSİZ KILINARAK DAHA ÖNCE YARGI KARARLARI İLE İPTAL EDİLEN İŞLEMLERLE AYNI SONUCU DOĞURACAK NİTELİKTE VE 21 SAYILI İLKE KARARINI ORTADAN KALDIRMAK AMACIYLA TESİS EDİLDİĞİ SONUCUNA VARILDIĞINDAN, İŞLEMDE AMAÇ YÖNÜNDEN HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK. 93
ÖĞRENCİ İŞLERİYLE İLGİLİ DAVALARDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ 95
BÖLGE İDARE MAHKEMESİNİN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA VERİLEN KARARLARI KESİN OLDUĞUNDAN BU KARARIN DANIŞTAY’CA TEMYİZEN İNCELENME OLANAĞI BULUNMAMASI 95
AÇIKLAMA 95
DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: 96
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÇIKARILAN; ÖZÜRLÜLERİN EĞİTİM GİDERLERİNİN BAKANLIKÇA KARŞILANMASINA İLİŞKİN 26.06.2006 GÜN VE 55270 SAYILI TEBLİĞİN, 5378 SAYILI YASADA ÖZÜRLÜ KAVRAMI TANIMLANIRKEN "BEDENSEL" VE "ZİHİNSEL" KAVRAMLARI TEMELİNDE BİR AYRIM YAPILMADIĞI HALDE VE YASANIN AMACIYLA BAĞDAŞMAYACAK ŞEKİLDE, MEDENİ YASADAKİ ERGİN TANIMI TEMEL ALINARAK BEDENSEL ENGELLİ KİŞİLERİN ÖZEL EĞİTİM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI İÇİN ONSEKİZ YAŞ SINIRI GETİRDİĞİ, BU DURUMUN TOPLUM YAŞAMINA KATILIM AÇISINDAN AYNI ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA KALAN ENGELLİLER ARASINDA AYRIM YAPILMASI SURETİYLE ANAYASAL EŞİTLİK İLKESİNE AYRILIK TEŞKİL ETTİĞİ, AYRICA ÇAĞDAŞ, MEDENİ TOPLUM OLMANIN BİR GEREĞİ OLARAK ENGELLİLERİN TOPLUM YAŞAMINA DAHA AKTİF BİR ŞEKİLDE KATILIMI NOKTASINDA BÜYÜK ÖNEM ARZ EDEN ÖZEL EĞİTİM SÜRECİNE DEVAMLARININ SAĞLANMASI, VATANDAŞLARININ ÖNÜNDEKİ SOSYAL VE EKONOMİK ENGELLERİ KALDIRMAKLA GÖREVLİ SOSYAL DEVLET İLKESİNİN BİR GEREĞİ OLDUĞUNDAN, ÜST HUKUK NORMLARINA VE TEMEL HUKUKİ İLKELERE AÇIKÇA AYKIRI OLAN DAVA KONUSU TEBLİĞİN YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI HAKKINDA 96
DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: 99
MILLI EĞITIM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETIM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, ÖZÜRLÜLERIN EĞITIM GIDERLERININ 5378 SAYILI YASA GEREĞI KARŞILANMASI AŞAMASINDA YAŞANILAN SORUNLARIN GIDERILMESI,REHBERLIK ARAŞTIMA MERKEZLERININ DAHA AKTIF VE HIZLI ÇALIŞMASININ SAĞLANMASI VE ÖZÜRLÜLERIN MAĞDUR EDILMEMESI AMACIYLA ÇIKARILAN 20.11.2007 GÜN VE 60180 SAYILI GENELGENIN IPTALI ISTEMIYLE AÇILAN DAVADA, IDARENIN SAVUNMASI ALINIP YENIDEN BIR KARAR VERILINCEYE KADAR GENELGENIN YÜRÜTMESININ DURDURULMASI HAKKINDA 99
DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN İDARE MAHKEMESİ KARARINA YAPILAN İTİRAZIN SÜRE AŞIMI NEDENİYLE REDDİNE İLİŞKİN BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARININ, DANIŞTAYDA TEMYİZEN İNCELENME DAYANAĞININ BULUNMADIĞI HK. 99
ÖĞRENCİ İŞLERİYLE İLGİLİ DAVALARDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ 100
YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ ZARARLARIN KARŞILANMASININ YASA GEREĞİ OLDUĞU 100
AÇIKLAMA 100
MANEVİ ZARARIN ÖDENMESİ 101
DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE DAVACININ UĞRADIĞI MANEVİ ZARARIN ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HK. 101
İDARİ YARGI SINAVLARI 101
"ADLİ VE İDARİ YARGIDA HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YAZILI SINAV MÜLAKAT VE ATAMA YÖNETMELİĞİ"NİN İPTALİ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İLE 2802 SAYILI HÂKİMLER VE SAVCILAR YASASI'NIN 8. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (I) BENDİNDEKİ" YAZILI YARIŞMA SINAVI İLE MÜLAKATTA BAŞARI GÖSTERMEK", (J) BENDİNDEKİ "HÂKİMLİK VE SAVCILIK MESLEĞİNE YAKIŞMAYACAK TUTUM VE DAVRANIŞLARDA BULUNMAMIŞ OLMAK" HÜKÜMLERİNİN, 9.MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDAKİ "ADALET BAKANLIĞINCA" İBARESİNİN, 9. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDEKİ "YAZILI YARIŞMA SINAVI İLE MÜLAKATTA BAŞARI GÖSTERENLER, BAŞARI DERECELERİNE GÖRE SIRAYA KONULARAK ADALET BAKANLIĞINCA ÖNCEDEN BELİRLENEN İHTİYAÇ SAYISINA" İBARESİNİN, 9. MADDESİNİN SON FIKRASINI OLUŞTURAN "ADAYLARIN YARIŞMA SINAVI VE MÜLAKATI İLE 8 İNCİ MADDENİN (G) BENDİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR YÖNETMELİKTE DÜZENLENİR." HÜKMÜNÜN VE 2992 SAYILI ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNUN EK–1. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ 2. CÜMLESİNİ OLUŞTURAN "BURS ALARAK ÖĞRENİMLERİNİ TAMAMLAMIŞ OLANLAR STAJ İÇİN YAZILI SINAVA TABİ TUTULMAZLAR" İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ 101
ADLİ YARGI SINAVLARI 109
"ADLİ VE İDARİ YARGIDA HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YAZILI SINAV MÜLAKAT VE ATAMA YÖNETMELİĞİ"NİN İPTALİ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İLE 2802 SAYILI HÂKİMLER VE SAVCILAR YASASI'NIN 8. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (I) BENDİNDEKİ" YAZILI YARIŞMA SINAVI İLE MÜLAKATTA BAŞARI GÖSTERMEK", (J) BENDİNDEKİ "HÂKİMLİK VE SAVCILIK MESLEĞİNE YAKIŞMAYACAK TUTUM VE DAVRANIŞLARDA BULUNMAMIŞ OLMAK" HÜKÜMLERİNİN, 9.MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDAKİ "ADALET BAKANLIĞINCA" İBARESİNİN, 9. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDEKİ "YAZILI YARIŞMA SINAVI İLE MÜLAKATTA BAŞARI GÖSTERENLER, BAŞARI DERECELERİNE GÖRE SIRAYA KONULARAK ADALET BAKANLIĞINCA ÖNCEDEN BELİRLENEN İHTİYAÇ SAYISINA" İBARESİNİN, 9. MADDESİNİN SON FIKRASINI OLUŞTURAN "ADAYLARIN YARIŞMA SINAVI VE MÜLAKATI İLE 8 İNCİ MADDENİN (G) BENDİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR YÖNETMELİKTE DÜZENLENİR." HÜKMÜNÜN VE 2992 SAYILI ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNUN EK–1. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ 2. CÜMLESİNİ OLUŞTURAN "BURS ALARAK ÖĞRENİMLERİNİ TAMAMLAMIŞ OLANLAR STAJ İÇİN YAZILI SINAVA TABİ TUTULMAZLAR" İBARESİNİN İPTALİ İSTEĞİ 109
PARA CEZASINA İLİŞKİN OLARAK DÜZENLENEN ÖDEME EMİRLERİ İLE İLGİLİ DAVALARDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ 114
YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ ZARARLARIN KARŞILANMASININ YASA GEREĞİ OLDUĞU 114
AÇIKLAMA 114
ÖDEME EMRİ 117
DANIŞTAY ALTINCI DAİRESİ KARARI ÖZET: 6785/20.MADDEYE GÖRE DÜZENLENEN ÖDEME EMRİ İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKTA 2577 SAYILI YASANIN 27/8.MADDESİNİN UYGULANMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI, ANCAK ALACAĞIN DAYANAĞI OLAN ENCÜMEN KARARINA KARŞI DAVA AÇILDIĞINDAN KESİNLEŞMEYEN ALACAK İÇİN ÖDEME EMRİ DÜZENLENEMEYECEĞİ, BU NEDENLE ÖDEME EMRİNİN İPTALİNİN SONUCU İTİBARİYLE YERİNDE OLDUĞU HK. 117
ÖDEME EMRİ 117
DANIŞTAY ALTINCI DAİRESİ KARARI ÖZET: 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN 20.MADDESİNE GÖRE VERİLEN PARA CEZALARI NİTELİK OLARAK MALİ YÜKÜM OLDUĞUNDAN, ALACAĞIN ASLININ DAVA KONUSU EDİLMİŞ OLMASI HALİNDE BUNLARIN TAHSİLİNE GEÇMEDEN ÖNCE YARGI ORGANININ KARARININ BEKLENMESİ GEREKTİĞİ HK. 117
ÖDEME EMRİ 119
DANIŞTAY ALTINCI DAİRESİ KARARI ÖZET: 6785 SAYILI YASANIN 20.MADDESİNE GÖRE VERİLEN PARA CEZALARI NİTELİK OLARAK BİR MALİ YÜKÜM OLDUĞUNDAN, ALACAĞIN ASLININ DAVA KONUSU EDİLMİŞ OLMASI HALİNDE BUNLARIN TAHSİLİNE GEÇMEDEN ÖNCE YARGI ORGANININ KARARININ BEKLENMESİ GEREKTİĞİ HK. 119
ÖDEME EMRİ 119
DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI ÖZET: 1-DANIŞTAY ALTINCI DAİRESİNİN BOZMA KARARINA UYMAYARAK İLK KARARINDA ISRAR EDEN VERGİ MAHKEMESİNİN ISRAR KARARININ TEMYİZ İNCELEMESİNİN, 2575 SAYILI KANUNUN 35.VE 2577 SAYILI KANUNUN 49.MADDESİNİN 4.FIKRALARINA GÖRE DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULUNCA YAPILACAĞI, 119
2-BELEDİYE ENCÜMENLERİNCE 6785 SAYILI KANUNUN 20.MADDESİNE GÖRE VERİLEN PARA CEZASI KARARLARININ KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKLİ İDARİ İŞLEMLER OLDUĞU VE CEZANIN DURMASININ ANCAK İDARİ KARARIN USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE GERİ ALINMASI YA DA YARGI YERİNCE İPTAL EDİLMESİ VEYA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI VERİLMESİ İLE MÜMKÜN OLACAĞI, 120
3-İŞLEM HAKKINDA YALNIZCA İDARİ YARGIDA DAVA AÇILARAK YÜRÜTMENİN DURDURULMASININ İSTENMİŞ OLMASININ, KARARIN UYGULANMASINI DURDURAMAYACAĞI HK. 120
DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI ÖZET: ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVALARDA YARGISAL DENETİMİN HUKUKA UYGUNLUK DENETİMİ OLDUĞU, YERİNDELİK DENETİMİNİ İÇERMEDİĞİ HUSUSUNUN GÖZ ARDI EDİLMESİ HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİLSE DE ÖZELLEŞTİRMEYE İLİŞKİN İŞLEMLERİN TEKNİK ÖZELLİKLER TAŞIDIĞI, SİYASİ İKTİDARLARIN TERCİHLERİNİ YANSITTIĞI, DOLAYISIYLA YARGISAL DENETİMİNİN DAHA ZİYADE İŞLEMİN YETKİ VE ŞEKİL UNSURLARI ÜZERİNDE YAPILABİLECEĞİNİN HUKUKEN KABUL EDİLEMEYECEĞİ, BU ÇERÇEVEDE ÖZELLEŞTİRME KONUSU DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN YETKİ, ŞEKİL, SEBEP VE KONU UNSURLARININ YANI SIRA MAKSAT YÖNÜNDEN DE HUKUKA UYGUNLUK DENETİMİNİN YAPILMASININ ZORUNLU OLDUĞU, BÜTÜN İDARİ İŞLEMLERİN KAMU YARARI MAKSADINI TAŞIMASI GEREKTİĞİ, İDARENİN İŞLEM TESİS EDERKEN KİŞİSEL, SİYASAL, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE YARAR SAĞLAMA AMACI GÜTMESİ, MALİ ÇIKAR SAĞLAMA AMACIYLA YETKİ SAPTIRMASI İÇİNDE BULUNMASI, AYRICA BİRDEN FAZLA KAMU YARARININ ÇATIŞMASI DURUMUNDA "ÜSTÜN KAMU YARARINI" DİKKATE ALMASI GEREKTİĞİ, DOLAYISIYLA İDARİ İŞLEMİN MAKSAT YÖNÜNDEN YARGISAL DENETİMİNİN DE İŞLEM İLE SAĞLANAN HER TÜRLÜ YARAR VE İŞLEMİN ORTAYA ÇIKARDIĞI TÜM SAKINCALAR GÖZ ÖNÜNE ALINARAK YAPILMASI GEREKTİĞİ AYRICA, YASADA ÖZEL BİR AMAÇ BELİRLENMİŞ İSE İŞLEMİN BU AMACA UYGUN OLMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA. 121
2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 28.MADDEDE KARARLARIN SONUÇLARI 125
28.MADDENİN AÇIKLAMASI 126
1-YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ İDARİ İŞLEM ÜZERİNDEKİ HUKUKİ ETKİ VE SONUÇLARI 127
AÇIKLAMA 127
2-İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEN KARARLARIN DURUMU 130
AÇIKLAMA 130
3-VERİLEN YARGI KARARLARINI UYGULAMAMANIN 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN UYARINCA HUKUKİ SONUÇLARI VE SORUMLULUK AÇIKLAMA 134
4-KARARLARIN UYGULANMA ZORUNLULUĞU 137
AÇIKLAMA 137
5-YARGI KARARINI ŞEKLİ OLARAK YERİNE GETİRME HALİ VEYA İDARECE TAZMİNAT VE FAİZ ÖDENMESİNİ GEREKTİREN HALLER 146
AÇIKLAMA 146
28. MADDENİN UYGULANDIĞI İDARİ DAVALARA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARLARI 156
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA 157
SORUŞTURMA İZİNLERİNDE KARARLARIN SONUÇLARI 157
KANUNSUZ EMİRE DAYANILARAK YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİNDE İLGİLİNİN SORUMLULUĞUNUN BULUNDUĞU 157
AÇIKLAMA 157
SORUŞTURMA İZNİ 157
İSTİŞARİ DÜŞÜNCE 157
DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET:... İLİ, ... İLÇESİ,... KÖYLERİ MEVKİİNDEKİ ALANDA ? TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ? FABRİKASI KURMASINA OLANAK TANIYAN BAKANLAR KURULU KARARININ, BAŞBAKANLIK VE ÇEVRE BAKANLIĞI YAZILARININ KANUNSUZ EMİR OLDUKLARI ANLAŞILDIĞINDAN BUNLARA DAYANILARAK YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİNDE İLGİLİNİN SORUMLULUĞUNUN BULUNDUĞU HK. 158
YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR 159
YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASI NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARINDA SÜRE 159
YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASINDAN KAYNAKLANAN ZARARIN KESİNLEŞME SAFHASININ HER SOMUT OLAYA GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERDİĞİ 159
AÇIKLAMA 159
DANIŞTAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI ÖZET: DANIŞTAY, BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KARARLARININ GEREKLERİNE GÖRE, 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN 28 İNCİ MADDESİNİN 1 İNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN SÜREDE İŞLEM TESİS ETMEYEN VEYA EYLEMDE BULUNMAYAN İDARELERE KARŞI AÇILACAK TAZMİNAT DAVALARINDA, USUL VE SÜRELERİN BELİRLENMESİ KONUSUNDA, DANIŞTAY ALTINCI DAİRESİ İLE DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRESİNİN KARARLARI ARASINDAKİ AYKIRILIĞIN İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ SURETİYLE GİDERİLMESİNE YER OLMADIĞI HK. 160
YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR 166
HUKUKA AYKIRILIĞI SAPTANAN İŞLEMLERDEN DOLAYI KİŞİLERİN UĞRADIĞI ZARARLARIN TAZMİNİ 166
YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ ZARARLARIN KARŞILANMASININ YASA GEREĞİ OLDUĞU 166
AÇIKLAMA 166
DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI ÖZET: DAVACININ, KÜTAHYA VALİLİĞİ GÖREVİNDEN ALINMASINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ YOLUNDAKİ DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARININ UYGULANMASI YOLUNDAKİ BAŞVURUSUNUN ZIMNEN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ, GÖREVDEN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN YOKSUN KALDIĞI MADDİ HAKLARININ VE 100.000.000 LİRA MANEVİ TAZMİNAT ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVADA İŞLEMİN İPTALİ İLE YARGI KARARI GEREĞİNCE UYGULAMA YAPILINCAYA KADAR GÖREVLİ OLDUĞU DÖNEMLERE GÖRE MERKEZ VALİSİ VEYA DANIŞTAY ÜYESİ İKEN ALDIĞI AYLIK, PARASAL HAKLAR DÜŞÜLEREK BULUNACAK FARKIN ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HK. 167
NAKİL-YER DEĞİŞTİRME 171
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: DAVACININ DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇİLMİŞ OLMASI, KÜTAHYA VALİLİĞİNDEN MERKEZ VALİLİĞİNE ATANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVADA VERİLEN İPTAL KARARININ UYGULANMASINA ENGEL OLUŞTURMAYACAĞINDAN, VALİLİĞE ATANMAK İÇİN YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİNDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK. 171
DAVACIDAN ÖNCE …MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNİ YÜRÜTEN ...'IN BU GÖREVDEN ALINMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İDARİ YARGI YERİNCE İPTAL EDİLMESİ ÜZERİNE YARGI KARARINI UYGULAMA AMACIYLA DAVACININ GÖREVDEN ALINMASI 174
DAVACININ GÖREVDEN ALINMASINDAN SONRA DAVACININ HİZMET SÜRESİ, DAVA KONUSU İŞLEMİN TESİS EDİLDİĞİ TARİHE KADAR BULUNDUĞU GÖREVLER, ALINDIĞI VE ATANDIĞI GÖREVLERİN UNVAN VE NİTELİKLERİ, BU İKİ GÖREV ARASINDAKİ HİYERARŞİK KADEMELER VE DEĞİŞİK HİZMET KADROLARI DİKKATE ALINMADAN, DAVACININ BİR ALT KADROYA ATANMASI İŞLEMİNDE "İDARENİN AÇIK TAKDİR HATASI" BULUNDUĞU 174
AÇIKLAMA 174
DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI ÖZET: DAVACIDAN ÖNCE İL MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPAN KİŞİ HAKKINDA VERİLEN İPTAL KARARININ UYGULANMASI AMACIYLA MÜŞTEREK KARARNAME ÇIKARILMADAN BAKAN İŞLEMİYLE DAVACININ İL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNDEN ALINMASINDA HUKUKA AYKIRILIK OLMADIĞI, DAVACININ YARGI KARARINI UYGULAMAK AMACIYLA İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINMASI ÜZERİNE MÜHENDİSLİĞE ATANMASI İŞLEMİNDE GEÇMİŞ HİZMETLERİ VE BULUNDUĞU GÖREVLERİN DİKKATE ALINMAMIŞ OLMASI NEDENİYLE AÇIK TAKDİR HATASI BULUNDUĞU HK. 174
SEÇİMLERE KATILMAK İÇİN İSTİFAEN GÖREVLERİNDEN AYRILAN KAMU GÖREVLİLERİNİN ADAYLIĞI YA DA SEÇİMLERİ KAYBETMELERİ HALİNDE İSTEKLERİ ÜZERİNE ESKİ GÖREVLERİNE DÖNDÜRÜLMELERİ ASIL OLUP, BAŞVURU TARİHİNDE KADRONUN DOLU OLMASI DURUMUNDA İSE KAZANILMIŞ HAK AYLIK DERECELERİNDEKİ BAŞKA BİR GÖREVE DÖNEBİLECEKLERİ 175
ANCAK DAVACININ GÖREVDEN ALINMASINDAN SONRA DAVACININ HİZMET SÜRESİ, DAVA KONUSU İŞLEMİN TESİS EDİLDİĞİ TARİHE KADAR BULUNDUĞU GÖREVLER, ALINDIĞI VE ATANDIĞI GÖREVLERİN UNVAN VE NİTELİKLERİ, BU İKİ GÖREV ARASINDAKİ HİYERARŞİK KADEMELER VE DEĞİŞİK HİZMET KADROLARI DİKKATE ALINMADAN, DAVACININ BİR ALT KADROYA ATANMASI İŞLEMİNDE "İDARENİN AÇIK TAKDİR HATASI" BULUNDUĞU 176
İDARELERE ATAMA KONUSUNDA MAKUL BİR SÜRENİN TANINMASI GEREKTİĞİ 176
AÇIKLAMA 176
ATAMA 176
DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI ÖZET: SEÇİMLERE KATILMAK ÜZERE GÖREVİNDEN AYRILIP SEÇİLEMEMESİ ÜZERİNE YENİDEN GÖREVE DÖNMEK İSTEYEN DAVACININ BU İSTEMİNİN MAKUL BİR SÜRE İÇİNDE YERİNE GETİRİLMESİ HALİNDE BAŞVURU TARİHİNDEN İTİBAREN MALİ VE ÖZLÜK HAKLARIN ÖDENMESİNE KARAR VERİLMESİNDE HUKUKİ İSABET BULUNMADIĞI HK. 176
ATAMA 178
DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK GÖREV YAPMAKTA İKEN 24.12.1995 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİNE KATILMAK İÇİN 1.11.1995 TARİHİNDE GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİKTEN SONRA ADAYLIKTAN ÇEKİLEREK 15.12.1995 TARİHLİ DİLEKÇESİ İLE ÖNCEKİ GÖREVİNE DÖNMEK İSTEYEN DAVACININ, BAŞVURDUĞU TARİHTE BOŞ OLDUĞU ANLAŞILAN ESKİ GÖREVİNE AİT KADROYA ATANMASI GEREKİRKEN MUHASEBAT BAŞKONTROLÖRLÜĞÜNE ATANMASINA DAİR İŞLEMDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI, BAŞVURU TARİHİNDEN İTİBAREN ESKİ GÖREVİNE BAŞLATILACAĞI TARİHE KADAR GEÇEN SÜREYE AİT ÖZLÜK HAKLARININ YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HK. 178
ATAMA 180
İLKE OLARAK BİREBİR ATAMALARDA GÖREVDEN ALINAN KİŞİ YERİNE BİR ATAMA YAPILMIŞ İSE GÖREVDEN ALINAN KİŞİNİN LEHİNE BİR KARAR VERİLDİĞİ TAKDİRDE, BU KARARIN YERİNE ATANAN KİŞİNİN GÖREVDEN ALINMASI SURETİYLE UYGULANMASI GEREKTİĞİ 180
İDARECE FARKLI BİR UYGULAMA YAPILMASI DURUMUNDA BUNDAN MENFAATİ İHLAL EDİLENLERİN AÇACAĞI DAVADA BU HUSUSUN İDARİ YARGI MERCİİNCE DEĞERLENDİRİLECEĞİ 180
AÇIKLAMA 180
DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI ÖZET: İDARECE İLERİ SÜRÜLMEYEN ANCAK "SEBEP İKAMESİ" YOLUYLA YARGI YERİNCE SAPTANAN BAŞKA BİR NEDENLE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENEBİLECEĞİ; 180
GÖREVDEN ALMA İŞLEMİNİN YARGI YERİNCE İPTALİ ÜZERİNE BU KARARIN UYGULANMASININ İLKE OLARAK YERİNE ATANAN KİŞİNİN GÖREVDEN ALINMASI YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ HK. 180
ATAMA 183
DAVACIDAN ÖNCE …ATAMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTEN ...'IN BU GÖREVDEN ALINMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İDARİ YARGI YERİNCE İPTAL EDİLMESİ ÜZERİNE YARGI KARARINI UYGULAMA AMACIYLA DAVACININ GÖREVDEN ALINMASI İŞLEMİNDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI 183
BOŞ BULUNAN KADROLARA HİZMETE UYGUN KİŞİLERİ ATAMAKLA GÖREVLİ OLAN İDARENİN, YARGI KARARIYLA BU KADROLARA BELİRLİ BİR KİŞİNİN ATANMASI YOLUNDA ZORLANAMAYACAĞI 183
AÇIKLAMA 183
ATAMA 184
DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI ÖZET: İPTAL KARARLARININ DAVA AÇAN KİŞİLERİN HUKUKİ DURUMUNA ETKİ EDECEĞİ, İDARENİN BOŞ KADROLARA BELLİ KİŞİLERİN ATANMASI YOLUNDA YARGI KARARIYLA ZORLANAMAYACAĞI HK. 184
BELEDİYE BAŞKANLARININ BAŞKANLIK GÖREVLERİNDEN DÜŞÜRÜLMELERİNİN ANCAK YARGI KARARI İLE MÜMKÜN OLDUĞU, BU KARARLARA KARŞI YAPILAN İTİRAZLARIN DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULUNCA KABUL EDİLEREK, BU KARARLARIN KALDIRILMASI VE YENİDEN KARAR VERİLMEK ÜZERE DOSYANIN DAİRESİNE GÖNDERİLMESİ HALİNDE BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVLERİNE İADELERİ İÇİN DANIŞTAY İLGİLİ DAİRESİNCE KONU HAKKINDA YENİDEN VERİLECEK KARARIN BEKLENMESİNE GEREK BULUNMADIĞI 186
AÇIKLAMA 186
BELEDİYE BAŞKANLARININ BAŞKANLIK GÖREVLERİNDEN DÜŞÜRÜLMESİ 187
İSTİŞARİ DÜŞÜNCE 187
DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: BELEDİYE BAŞKANLARININ BAŞKANLIK GÖREVLERİNDEN DÜŞÜRÜLMESİNİN ANCAK YARGI KARARI İLE MÜMKÜN OLDUĞU, BU KARARLARA KARŞI YAPILAN İTİRAZLARIN DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULUNCA KABUL EDİLEREK, BU KARARLARIN KALDIRILMASI VE YENİDEN KARAR VERİLMEK ÜZERE DOSYANIN DAİRESİNE GÖNDERİLMESİ HALİNDE BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVLERİNE İADELERİ İÇİN DANIŞTAY İLGİLİ DAİRESİNCE KONU HAKKINDA YENİDEN VERİLECEK KARARIN BEKLENMESİNE GEREK BULUNMADIĞI HK. 187
İSTİŞARİ DÜŞÜNCE 189
DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: 3096 VE 3996 SAYILI YASALAR UYARINCA AKDEDİLEN İMTİYAZ VE ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİNİN DAYANAĞI OLAN BAKANLAR KURULU KARARLARININ DANIŞTAYCA YÜRÜTÜLMESININ DURDURULMASI VEYA İPTALİ DURUMUNDA, BU SÖZLEŞMELERİN, İLGİLİLERİN LİSANS BAŞVURULARININ İNCELENMESİNDE 4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE TANIMLANAN MEVCUT SÖZLEŞME KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ HK. 189
İSTİŞARİ DÜŞÜNCE 193
DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: HAKLARINDA UYGULANAN GÖREVE SON VERME, GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA YA DA BENZERİ İŞLEMLERİN YARGISAL KARARLA İPTALİ ÜZERİNE GÖREVE DÖNDÜRÜLENLERE, DAVA DİLEKÇELERİNDE BİR İSTEMDE BULUNUP BULUNMADIKLARINA BAKILMAKSIZIN, MADDİ HAKLARININ ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HK. 193
İSTİŞARİ DÜŞÜNCE 193
DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU HÜKÜMLERİ KARŞISINDA İPTAL KARARLARI GEREĞİNCE İŞLEM YAPILMASININ ZORUNLU BULUNDUĞU HK. 193
İSTİŞARİ DÜŞÜNCE 194
ARAMA RUHSATNAMESİ VERİLMESİ İSTEMİ 194
DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: BULUNMUŞLUĞU AÇIKCA ORTADA OLAN MADEN KÖMÜRÜ ALANI İÇİN ARAMA RUHSATNAMESİ VERİLMESİ İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARARIN DANIŞTAY'CA İPTAL EDİLMESİNİN, İLGİLİYE MUTLAKA ARAMA RUHSATI VERİLMESİNİ ÖNGÖRMEDİĞİ, İDARENİN BU İSTEMİ YENİDEN İNCELEYEREK ULAŞACAĞI SONUCUNA GÖRE YENİ BİR İŞLEM YAPMA ZORUNLULUĞU DOĞURDUĞU HK. 194
YARGI KARARLARININ UYGULANMASI KONUSUNDA ANAYASA VE YASALARDA VE ADEMİ İNFAZ NEDENİYLE AÇILAN DAVALARDA YARGI YERLERİNCE VERİLEN KARARLARDA İDAREYE BİR SEÇENEK TANINMADIĞINDAN İDARENİN, İSTERSE KARARI UYGULAMASI, İSTEMEZSE HUKUKİ İMKÂNSIZLIKTAN SÖZ EDEREK TAZMİNAT ÖDEME YOLUNU SEÇMESİNİN KABUL EDİLEMEYECEĞİ, GÖREVİN YERİNE GETİRİLMESİNİ OLANAKSIZ KILACAK BİÇİMDE MADDİ VE FİZİKİ YETENEĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI HALİNDE HUKUKİ İMKÂNSIZLIĞIN SÖZ KONUSU OLABİLECEĞİ 195
AÇIKLAMA 195
İSTİŞARİ DÜŞÜNCE 196
DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: YURT DIŞI KORUMA GÖREVLİSİ SINAVINI KAZANDIĞI TARİHTEN SONRA GEÇEN SÜREDE HAKKINDA VERİLEN YARGI KARARININ UYGULANMASI SIRASINDA, BU GÖREV İÇİN ÖNGÖRÜLEN EN ÜST RÜTBEYİ AŞAN KİŞİNİN YURT DIŞINA KORUMA GÖREVLİSİ OLARAK ATANMASINDA HUKUKİ İMKÂNSIZLIK OLDUĞU HK. 196
DANIŞTAY ONÜÇÜNCÜ DAİRESİ KARARI ÖZET:…BANK A.Ş.'NİN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU'NA DEVREDİLMESİNE İLİŞKİN 09.07.2001 TARİH VE 382 SAYILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARINI İPTAL EDEN DANIŞTAY ONUNCU DAİRESİ'NİN 21.06.2004 TARİH, E:2004/7935, K:2004/5575 SAYILI KARARININ UYGULANMASI İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN, BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU'NUN 11.08.2004 TARİH VE 1369 SAYILI KARARI İLE BU KARARIN YENİDEN İNCELENEREK KALDIRILMASI İSTEMİNİN ZIMNEN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA;DAVACI TARAFINDAN, …BANK A.Ş.'NİN TEMETTÜ HARİÇ, ORTAKLIK HAKLARI İLE YÖNETİM VE DENETİMİNİN 4389 SAYILI BANKALAR KANUNUNUN 14. MADDESİNİN 3. VE 4. FIKRALARI UYARINCA FON'A DEVRİNE İLİŞKİN BDDK KARARININ DANIŞTAY ONUNCU DAİRESİNCE İPTAL EDİLMESİ ÜZERİNE KARAR GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN BDDK'NA BAŞVURULMUŞ İSE DE, ?BANK A.Ş.'NİN TÜZEL KİŞİLİĞİNİ SONA ERDİREN İŞLEMLERDEN SADECE BANKANIN ? A.Ş. BÜNYESİNDE BİRLEŞTİRİLMESİNE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARIYLA İZİN VERİLMESİ, DİĞER İŞLEMLERİN İSE, FON VE TASFİYE HALİNDE ?BANK A.Ş. GENEL KURULUNCA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE AYRICA 5020 SAYILI KANUNLA BANKALAR KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NEDENİYLE DANIŞTAY KARARININ UYGULANMASININ HUKUKEN VE FİİLEN MÜMKÜN OLMADIĞININ BELİRTİLMESİ KARŞISINDA, DEVİR KARARININ ALINDIĞI TARİHTEKİ ?BANK A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALÎ YAPISININ TEKRAR TESİSİ SURETİYLE DAVACILARA İADESİNDE HUKUKİ VE MADDİ (FİİLİ) İMKÂNSIZLIK BULUNDUĞU VE İDARENİN İDARİ YARGI KARARINI UYGULAYAMADIĞI HK. 198
İSTİŞARİ DÜŞÜNCE 202
DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: 202
1- ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI UYARINCA, TRT'DEN PTT'YE DEVREDİLEN PERSONELİN HANGİ KURUMDA ÇALIŞTIRILACAĞI KONUSUNDA BİR AN ÖNCE YASAL DÜZENLEMEYE GİDİLMESİ; 202
2- DEVİR İŞLEMİNİN İPTALİ YOLUNDA KARAR ALAN PERSONELİN TRT KURUMUNDA ÇALIŞTIRILMALARI GEREKTİĞİ; 202
3- YASAL DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRİNCEYE KADAR HİZMETİN, TESİSLERİN VE PERSONELİN AYNI KURUMDA BİRLEŞTİRİLMESİ GEREKECEĞİ HK. 202
İSTİŞARİ DÜŞÜNCE 204
DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: YARGI KARARLARINA KONU OLAN MADEN ALANLARINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VERİLEN RUHSATLARIN İPTAL KARARLARININ KAPSADIĞI ALANIN DIŞINDA TUTULAMAYACAĞI VE BULUNMUŞ HALE GELEN YERLER İÇİN ULAŞTIĞI AŞAMAYA GÖRE ARAMA RUHSATI YERİNE ÖN İŞLETME YA DA İŞLETME RUHSATI VERİLMESİ GEREKECEĞİ HK. 204
DANIŞTAY’IN İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ KARARI DIŞINDAKİ YARGI KARARLARININ, OLAYINA ÖZGÜ OLARAK YALNIZCA TARAFLARI BAĞLAYICI ÖZELLİKTE BULUNDUĞUNDAN İDARE, BENZERİ OLAYLARDA BU KARARLAR DOĞRULTUSUNDA İŞLEM TESİSİNE ZORUNLU OLMAMAKLA BİRLİKTE, İLGİLİ YARGI KARARLARI İSTİKRAR KAZANMIŞ İSE, HER OLAYIN ÖZGÜN KOŞULLARI DA DİKKATE ALINMAK SURETİYLE MADDİ VE HUKUKİ OLGULARDA FARKLILIK OLMAMASI HALİNDE EMSAL ALINMASI 205
İSTİŞARİ KARARLARIN NİTELİĞİ GEREĞİ, YARGI YERLERİNDE GÖRÜLMEKTE OLAN YA DA KARARA BAĞLANMIŞ BULUNAN DAVA KONULARIYLA İLGİLİ OLARAK İSTİŞARİ GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNE OLANAK BULUNMADIĞI, YARGI YERLERİNCE VERİLEN BİR KARARIN UYGULANMASINDA DÜŞÜLEN DURAKSAMANIN GİDERİLMESİ AMACIYLA BELİRSİZ VE AÇIK OLMAYAN YÖNLERİNİ YA DA BİRBİRİNE AYKIRI HÜKÜM FIKRALARINI ORTADAN KALDIRMAK GÖREV VE YETKİSİNİN, KARARI VEREN YARGI YERİNE AİT BULUNDUĞU 205
AÇIKLAMA 205
İSTİŞARİ DÜŞÜNCE 205
DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: ANAYASANIN 138. VE 2577 SAYILI KANUNUNUN 28.MADDELERİ UYARINCA İDARENİN YARGI KARARLARININ GEREKLERİNE GÖRE İŞLEM TESİS ETMEYE MECBUR OLDUĞU, YARGI YERLERİNDE GÖRÜLMEKTE OLAN YA DA KARARA BAĞLANMIŞ BULUNAN KONULARDA İSTİŞARİ GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNE OLANAK BULUNMADIĞI VE YARGI YERLERİNCE VERİLEN BİR KARARIN AÇIK OLMAYAN YÖNLERİNİN YA DA BİRBİRİNE AYKIRI HÜKÜM FIKRALARININ ORTADAN KALDIRMASI GÖREV VE YETKİSİNİN KARARI VEREN YARGI YERİNE AİT BULUNDUĞU HK. 205
İSTİŞARİ DÜŞÜNCE 207
AÇILMIŞ BİR DAVADAN VAZGEÇMENİN ANCAK, DAVACININ AÇIK BİR İRADE BEYANIYLA MÜMKÜN OLDUĞU 207
İPTAL DAVALARINDA DAVANIN AÇILDIĞI TARİHTE ARANAN VE MEVCUT OLAN MENFAAT İLİŞKİSİNİN DAVANIN ESASTAN ÇÖZÜMÜ AŞAMASINDA DA GENEL OLARAK YETERLİ GÖRÜLDÜĞÜNDEN, GÖREVİNDEN ALINARAK BAŞKA BİR GÖREVE ATANAN VE BU ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVADA MAHKEMECE VERİLEN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI GEREĞİNCE GÖREVİNE İADE EDİLEN BİR KAMU GÖREVLİSİNİN YENİDEN GÖREVİNDEN ALINARAK BAŞKA GÖREVLERE ATANMASI VE İLGİLİNİN SONRAKİ ATAMA İŞLEMLERİNE KARŞI DAVA AÇMAMIŞ OLMASININ İLK İŞLEMLE MENFAAT İLİŞKİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYACAĞI 207
AÇIKLAMA 207
DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: GÖREVİNDEN ALINARAK BAŞKA BİR GÖREVE ATANAN VE BU ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVADA MAHKEMECE VERİLEN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI GEREGİNCE GÖREVİNE İADE EDİLEN BİR KAMU GÖREVLİSİNİN, YENİDEN GÖREVİNDEN ALINARAK BAŞKA GÖREVE ATANMASI VE BU İŞLEMLERE KARŞI DAVA AÇMAMIŞ OLMASININ, SONRADAN TESİS EDİLEN ATAMA İŞLEMLERİNİ BENİMSEDİĞİ, İLK İŞLEMLE MENFAAT İLİŞKİSİ KALMADIĞI VE BU İŞLEME KARŞI AÇTIĞI DAVA VE İDDİALARINDAN VAZGEÇTİĞİ ANLAMINDA DEGERLENDİRİLEMEYECEGİNDEN, İPTAL KARARININ UYGULANMASININ GEREKECEĞİ HK. 208
İDARELERİN YARGI KARARLARINA UYMAK ZORUNDA OLDUKLARI, MAHKEME KARARLARINI DEĞİŞTİREMEYECEKLERİ VE KARARLARI GECİKTİRMEKSİZİN YERİNE GETİRECEKLERİ 210
AÇIKLAMA 210
DANIŞTAY İKİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: İADE KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİNİN ZORUNLU OLDUĞU HK. 210
YARGI KARARI GEREKLERİNİ UYGULAMA KONUSUNDA ANAYASA VE YASALARLA BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERLE BAĞLI YETKİ İÇERİSİNDE BULUNAN DAVALI İDARECE, ? ADLI KİŞİ HAKKINDA ANKARA ? İDARE MAHKEMESİ'NCE VERİLEN KARARIN UYGULANMASINA YÖNELİK UYUŞMAZLIK KONUSU İŞLEMİN TESİS EDİLDİĞİ İLERİ SÜRÜLMEKTE İSE DE; YARGI KARARININ DAVALI İDAREYE TEBLİĞ EDİLDİĞİ TARİH İTİBARİYLE BİR ADET BOŞ DAİRE BAŞKANLIĞI KADROSUNUN BULUNDUĞU VE YARGI KARARINI BU BOŞ DAİRE BAŞKANLIKLARINDAN BİRİNE ?'ÜN ATAMASININ YAPILMASI SURETİYLE UYGULAMA İMKÂNI BULUNAN İDARENİN, ÖNCE BU DAİRE BAŞKANLIĞI KADROSUNU DOLDURDUKTAN SONRA 190 SAYILI KADRO KARARNAMESİNE AYKIRI OLARAK KURULAN HALEF-SELEF İLİŞKİSİNİ ESAS ALARAK, YARGI KARARININ DAVACIYA YÖNELİK OLARAK UYGULANMASI SURETİYLE TESİS OLUNAN DAVA KONUSU İŞLEMDE AMAÇ YÖNÜNDEN DE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI 212
AÇIKLAMA 212
DANIŞTAY İKİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: DAİRE BAŞKANLIKLARININ HERBİRİ AYRI KONULARDA VE AYRI ALANLARDA FAALİYET GÖSTEREN ANA HİZMET VE İHTİSAS BİRİMLERİ OLDUĞU DİKKATE ALINDIĞINDA YARGI KARARI GEREKLERİNİ UYGULAMA BAKIMINDAN BAĞLI YETKİ İÇERİSİNDE BULUNAN İDARENİN YARGI KARARINI BOŞ DAİRE BAŞKANLIKLARINA ATAMA YAPMAK SURETİYLE UYGULAMASININ MÜMKÜN OLDUĞU HK. 212
BAŞVURUNUN ZIMNEN REDDİ ÜZERİNE ALTMIŞ GÜNLÜK DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇİRİLDİKTEN SONRA AÇILAN DAVADA SÜREAŞIMI BULUNDUĞU 215
AÇIKLAMA 215
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: DAVACI, 2577 SAYILI YASANIN 28. MADDESİ UYARINCA, ON YILLIK GENEL ZAMANAŞIMI SÜRESİ İÇİNDE İDAREYE BAŞVURMUŞ İSE DE; BU BAŞVURUNUN ZIMNEN REDDİ ÜZERİNE ALTMIŞ GÜNLÜK DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇİRİLDİKTEN SONRA AÇILAN DAVADA SÜREAŞIMI BULUNDUĞU HK. 215
HUKUKEN GEÇERLİ VE KABUL EDİLEBİLECEK NEDENLER İLERİ SÜRÜLMEKSİZİN GÖREVDEN ALINMASINA İLİŞKİN İLK İŞLEME KARŞI AÇTIĞI DAVADA VERİLEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI UYGULANARAK GÖREVE İADE EDİLDİKTEN SONRA, BİRBİRİNİ İZLEYEN GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ İLE FİİLEN GÖREV YAPMASI ENGELLENEN DAVACININ YENİDEN GÖREVDEN ALINMASI 217
AÇIKLAMA 217
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: HUKUKİ HER HANGİ BİR GEREKÇEYE DAYANMADAN YARGI KARARININ UYGULANMAMASI YÖNÜNDEN EYLEMDE BULUNAN DEVLET BAKANININ BU EYLEMİNİN, ANAYASA'NIN 100. VE 138.MADDELERİ UYARINCA TBMM'YE BİLDİRİLMESİ HK. 217
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİNCE VERİLEN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI ÜZERİNE ESKİ GÖREVİNE DÖNDÜRÜLDÜKTEN ÇOK KISA BİR SÜRE SONRA BU GÖREVİNDEN TEKRAR ALINMASINA HİÇ BİR HAKLI NEDEN GÖSTERİLMEDİĞİ GİBİ BİÇİMSEL NİTELİKLİ OLDUĞU ANLAŞILAN BU UYGULAMANIN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARINI ETKİSİZ BIRAKMA AMACINI TAŞIDIĞI VE ANAYASANIN VE 2577 SAYILI YASANIN ÖZÜNE AYKIRI OLARAK HUKUK DEVLETİ İLKESİNİN İHLAL EDİLDİĞİ TARTIŞMASIZ OLDUĞUNDAN TESİS EDİLEN BU İKİNCİ ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ HK. 221
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: DAVACININ İPTAL KARARI ÜZERİNE GÖREVE BAŞLADIKTAN BİR GÜN SONRA GÖREVDEN ALINMASININ, UYGULAMANIN BİÇİMSEL BİR NİTELİK GÖSTERDİĞİNİ ORTAYA KOYDUĞU, BU TÜR BİR UYGULAMANIN İSE ANAYASANIN 2. VE 138.MADDELERİ İLE 2577 SAYILI YASANIN 28.MADDESİNE AYKIRI OLDUĞU HK. 222
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: DAVACININ YERİNE ATANDIĞI KİŞİNİN GÖREVDEN ALINMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ YOLUNDAKİ KARARIN, ONUN YERİNE YAPILAN ATAMAYI SEBEP UNSURU YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRI KILDIĞI, DOLAYISIYLA İPTAL KARARINI UYGULAMAK ÜZERE DAVACININ GÖREVDEN ALINMASININ İDARE YÖNÜNDEN ANAYASAL VE YASAL BİR ZORUNLULUK OLDUĞU HK. 223
İDARENİN MAHKEME KARARINI ŞEKLİ OLARAK DEĞİL, BÜTÜN SONUÇLARI İLE UYGULAMASININ ZORUNLU OLDUĞU 224
BİR KAMU HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ SIRASINDA HUKUK KURALLARINA UYULMAMASININ, HİZMETİ YÜRÜTEN İDARENİN AĞIR HİZMET KUSURU İŞLEDİĞİNİ GÖSTERECEĞİ VE TAZMİN SORUMLULUĞUNU DOĞURACAĞI 225
KAMU GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİNİ KULLANIRKEN İŞLEDİKLERİ KUSURLAR NEDENİYLE İDARE ALEYHİNE AÇILAN DAVALARDA TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ HALİNDE İDARENİN ÖDEMEK ZORUNDA KALDIĞI TAZMİNATI YASAL YOLLARA BAŞVURARAK İLGİLİ KAMU GÖREVLİSİNDEN TAHSİL ETMESİ GEREKTİĞİ 225
AÇIKLAMA 225
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: İDARENİN MAHKEME KARARLARINI ŞEKLİ OLARAK DEĞİL BÜTÜN SONUÇLARIYLA BİRLİKTE UYGULAMASI GEREKTİĞİ, AKSİNE BİR TUTUMUN AĞIR HİZMET KUSURU OLUŞTURACAĞI VE BU NEDENLE TAZMİNİ GEREKEN ZARAR NEDENİYLE İLGİLİ KİŞİ VEYA KİŞİLERE YASAL YOLLAR ÇERÇEVESİNDE RÜCU EDİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 225
MEMURİYET İNTİBAKINA İLİŞKİN YARGI KARARINI 6 AYI AŞAN SÜRE İÇİNDE İDAREYE UYGULATAMAYAN İLGİLİNİN, İDARENİN BU HUKUK DIŞI TUTUM VE DAVRANIŞI NEDENİYLE ÜZÜNTÜ VE SIKINTI ÇEKTİĞİ, BÖYLECE, MANEVİ ZARARA UĞRADIĞI AÇIK OLUP; OLAYIN OLUŞUMU VE NİTELİĞİ DİKKATE ALINARAK TAKDİR EDİLECEK MANEVİ TAZMİNATIN AĞIR HİZMET KUSURU BULUNAN İDAREDEN TAHSİLİ GEREKTİĞİ 229
AÇIKLAMA 229
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: MANEVİ TAZMİNATIN, YALNIZCA MANEVİ DEĞERLERDE MEYDANA GELEN EKSİLMELERLE SINIRLI BİR GİDERİN YOLU OLMADIĞI HK. 229
DAVACININ BAŞKA BİR GÖREVE ATANMAK ÜZERE …VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNDEN ALINMASINA İLİŞKİN 14.9.1999 GÜNLÜ 99/51074 SAYILI MÜŞTEREK KARARNAMENİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVADA, DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİNİN 14.2.2000 GÜNLÜ, E:1999/5886 SAYILI KARARIYLA YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA, 24.9.2002 GÜNLÜ E:1999/5886, K:2002/3366 SAYILI KARARIYLA DA İPTALİNE KARAR VERİLDİĞİ HALDE, YARGI KARARINI YERİNE GETİRMEK AMACIYLA KURULAN 5.4.2000 GÜNLÜ VE 283 SAYILI İŞLEMLE DAVACININ ESKİ GÖREVİNE ATANMAYIP …BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE ARAŞTIRMACI OLARAK ATANDIĞI, BU İŞLEMİN DE DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİNİN 24.9.2002 GÜNLÜ, E:2000/2315, K. 2002/3367 SAYILI KARARIYLA İPTAL EDİLDİĞİ, ALDIĞI YARGI KARARLAINI İDAREYE UYGULATAMAYAN İLGİLİNİN, İDARENİN BU HUKUK DIŞI TUTUM VE DAVRANIŞI NEDENİYLE ÜZÜNTÜ VE SIKINTI ÇEKTİĞİ, BÖYLECE, MANEVİ ZARARA UĞRADIĞI AÇIK OLUP; OLAYIN OLUŞUMU VE NİTELİĞİ DİKKATE ALINARAK TAKDİR EDİLECEK MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN AĞIR HİZMET KUSURU BULUNAN İDAREDEN TAHSİLİ GEREKTİĞİ 232
AÇIKLAMA 232
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: YARGI KARARLARINI UYGULAMAMA KASTI İLE HAREKET ETTİĞİ AÇIK OLAN İDARENİN, DAVACININ UĞRADIĞI MANEVİ ZARARI TAZMİNLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU HK. 232
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: İDARENİN, HUKUKA AYKIRILIĞI İDARİ YARGI MERCİİNCE SAPTANARAK İPTAL EDİLEN LOJMAN TAHSİSİYLE İLGİLİ İŞLEM NEDENİYLE İLGİLİNİN BELGELERLE KANITLANAN MADDİ ZARARLARINI ÖDEMESİNİN ANAYASANIN 2, 125 VE 2577 SAYILI YASANIN 28.MADDESİNİN DOĞAL GEREĞİ OLDUĞU HK. 236
YARGI KARARIYLA SAPTANMIŞ OLAN BİR HUKUKA AYKIRILIĞIN KENDİSİNİN YA DA SÖZÜ EDİLEN YARGI KARARININ UYGULANMAMASI SONUCU SÜRE GELEN HUKUK DIŞILIĞIN YARATTIĞI ZARARIN 2577 SAYILI YASANIN 28/3. MADDESİ UYARINCA TAZMİNİ İÇİN DAVA AÇMADAN ÖNCE İDAREDEN BİR "ÖN KARAR" ALMA ZORUNLULUĞUNUN BULUNMADIĞI 237
AÇIKLAMA 237
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: YARGI KARARININ UYGULANMAMASI NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARINDA, İDAREDEN ÖN KARAR ALMA ZORUNLULUĞU BULUNMADIĞI HK. 238
ŞEF VE ŞEF YARDIMCILIĞI SINAVININ DAYANAĞINI OLUŞTURAN YÖNETMELİĞİN VE ANILAN SINAVIN BİRİNCİ AŞAMASI OLAN YABANCI DİL SINAVININ DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİNCE YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI SONUCUNDA, TAKİP EDEN ZİNCİRLEME İŞLEMLERİN HUKUKİ DAYANAĞININ KALMAYACAĞI VE YARGI KARARININ AÇIKÇA İHLALİ NİTELİĞİNDE İŞLEM KURULAMAYACAĞI 241
AÇIKLAMA 241
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: VERİLMİŞ BİR YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI İLE "HUKUKA AYKIRILIĞI" TESPİT EDİLMİŞ BİR İŞLEME DAYALI OLARAK YENİ İŞLEMLER KURULMASININ KABUL EDİLEMEYECEĞİ, BÖYLE BİR UYGULAMANIN HUKUK DÜZENİNE AYKIRI OLACAĞI VE YÖNETİMDEKİ DÜZEN VE İSTİKRARI BOZACAĞI HK. 241
İDARENİN SORUMLU PERSONELE RÜCUUNA İLİŞKİN DAVALAR İLE GÖREVLİ PERSONELİN KİŞİSEL KUSURDAN DOĞAN ZARARLARIN TAZMİNİ İÇİN KUSURU İŞLEYEN PERSONEL ALEYHİNE AÇILACAK DAVALARA BAKMAKLA GÖREVLİ YARGI MERCİİNİN ADLİYE MAHKEMELERİ OLDUĞU 247
AÇIKLAMA 247
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: GÖREVLİ PERSONELİN KİŞİSEL KUSURUNDAN DOĞAN ZARARLARIN TAZMİNİ İÇİN KUSURLU PERSONEL ALEYHİNE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGININ GÖREV ALANINA GİRMEDİĞİ HK. 248
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARINI İNFAZ ETMEYEN İDARENİN UĞRANILAN MANEVİ ZARARI TAZMİNLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU HK. 249
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARININ UYGULANMAMASI NEDENİYLE İLGİLİNİN DUYDUĞU ELEM VE ÜZÜNTÜYE KARŞILIK MANEVİ TAZMİNAT ÖDENMESİ 249
AÇIKLAMA 249
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: 249
1- YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARININ UYGULANMAMASI NEDENİYLE İLGİLİNİN DUYDUĞU ELEM VE ÜZÜNTÜYE KARŞILIK MANEVİ TAZMİNAT VERİLECEĞİ, 249
2- DANIŞTAY'CA İPTAL EDİLEN GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA İŞLEMİNDE İDARENİN HİZMET KUSURU AÇIK BULUNDUĞUNDAN, İLGİLİNİN UĞRADIĞI ZARARLARIN TAZMİNEN ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HK. 249
GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİNİN KARARI İLE İPTALLE SONUÇLANDIĞI, BU DANIŞTAY İLAMININ UYGULANMASI ESNASINDA 1402 SAYILI YASA HÜKMÜ UYARINCA GÖREVLERİNE SON VERİLEN MEMURLARIN, BİR DAHA KAMU HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILMASININ MÜMKÜN BULUNMADIĞI 250
AÇIKLAMA 250
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMASINA İLİŞKİN İŞLEM DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİNCE İPTAL EDİLEN VE BU KARARDAN ÖNCE 1402 SAYILI KANUN UYARINCA GÖREVİNE SON VERİLEN DAVACININ YENİDEN GÖREVİNE İADE EDİLEMEYECEĞİ HK. 250
GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİNİN KARARI İLE İPTALLE SONUÇLANDIĞI, BU DANIŞTAY İLAMININ UYGULANMASI ESNASINDA 1402 SAYILI YASA HÜKMÜ UYARINCA GÖREVLERİNE SON VERİLEN MEMURLARIN, BİR DAHA KAMU HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILMASININ MÜMKÜN BULUNMADIĞI 251
AÇIKLAMA 251
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: İDARELER YARGI KARARLARINI YERİNE GETİRMEKLE YÜKÜMLÜ OLUP 2301 SAYILI KANUNUN DEĞİŞİK 2.MADDESİNİN, SIKIYÖNETİM KOMUTANLARINA MAHKEME KARARLARININ UYGULANMASINI DURDURMA YETKİSİ VERMEDİĞİ HK. 252
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: İPTAL KARARININ GEÇ UYGULANMASINDAN DOĞAN ZARARIN İDARECE KARŞILANMASI GEREKTİĞİ HK. 253
İPTAL KARARININ DAVALI İDARECE, KARAR DÜZELTME YOLUNA BAŞVURULDUĞU,KARARIN SONUCUNUN BEKLENMESİ GEREKTİĞİ, İLAMIN KESİNLEŞMİŞ SAYILAMAYACAĞI GEREKÇESİYLE UYGULANMAMASI 255
AÇIKLAMA 255
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: KANUN YOLUNA BAŞVURULDUĞUNDAN BAHİSLE İPTAL KARARININ UYGULANMAMASININ İDARE YÖNÜNDEN AĞIR HİZMET KUSURU OLUŞTURDUĞU HK. 255
DANIŞTAY ALTINCI DAİRESİ KARARI ÖZET: YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI ANAYASANIN 138.MADDESİYLE, 2577 SAYILI YASANIN 28.MADDESİNE GÖRE, BİR YARGI KARARI OLDUĞUNA GÖRE, BU YOLDA KARAR VERİLMİŞ BİR DAVADA İDARENİN; ESAS KARARIN VERİLMESİNİ, BU KARAR TEMYİZ EDİLMİŞ VEYA KARARIN DÜZELTİLMESİ YOLUNA BAŞVURULMUŞ İSE VERİLECEK KARARI BEKLEMESİ, BU YOLLA VERİLEN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARINI SÜRÜNCEMEDE BIRAKMASI, SAVSAKLAMASI VE ETKİSİZ KILMASI GİBİ SEÇENEĞİNİN BULUNMADIĞI HK. 256
İDARENİN HİZMETİN GEREKTİRDİĞİ DURUMLARDA, EMEKLİYE SEVKİNE İLİŞKİN İŞLEMİN UYGULANMASI DURDURULAN KİŞİYİ MEMURİYET STATÜSÜNE ALMAKLA BİRLİKTE FARKLI BİR GÖREVE ATAMASININ DA MÜMKÜN OLDUĞU 258
YARGI KARARINI UYGULAMA İŞLEMİ İLE BAŞKA BİR GÖREVE NAKLEN ATAMA İŞLEMİNİN BİRLİKTE VE İÇİCE TESİS EDİLMİŞ OLMASI HALİ 258
AÇIKLAMA 258
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: RE'SEN EMEKLİ EDİLİP, BU İŞLEMİN YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI ÜZERİNE FARKLI GÖREVE ATANAN DAVACININ BU İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVADA MAKSAT UNSURU YÖNÜNDEN İŞLEMİN NEDENLERİNİN TARTIŞILMASI GEREKTİĞİ HK. 259
DANIŞTAY ONUNCU DAİRESİ KARARI ÖZET: İDARE MAHKEMESİNCE VERİLEN YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA İLİŞKİN KARARLARIN, DAVA KONUSU İŞLEMİ TESİS EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN HUKUK ALEMİNDEN KALDIRDIĞI, İŞLEM ÖNCESİ HUKUKSAL DURUMUN YENİDEN YARATILMASINI SAĞLADIĞI; DAVACININ RE'SEN EMEKLİYE SEVK İŞLEMİNİN YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA KARAR VERİLDİĞİNDE, ESKİ GÖREVİNE DÖNDÜRÜLMESİ GEREKTİĞİ, BAŞKA BİR YERE ATAMA YAPILMASININ YARGI KARARININ UYGULANMAMASI ANLAMINI TAŞIDIĞI VE BU TUTUMUN MANEVİ TAZMİNAT ÖDEMEYİ GEREKTİRDİĞİ HK. 260
DAVACININ İDARE MAHKEMESİNCE VERİLİP, İDARE TARAFINDAN UYGULANAN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ SONUÇLARINDAN KENDİ İSTEĞİYLE VAZGEÇİP, ATANDIĞI GÖREVE DEVAM ETMEK İSTEDİĞİ, BİLAHARE VERİLEN İPTAL KARARININ UYGULANMASI KONUSUNDA İDARENİN YARGI KARARIYLA ZORLANAMAYACAĞI 261
AÇIKLAMA 261
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: DAVACININ KENDİ SERBEST İRADESİ İLE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ UYGULANMASINDAN VAZGEÇTİĞİ NOKTADAN İTİBAREN İDARENİN UYGULAMA ZORUNLULUĞUNDAN SÖZEDİLEMEYECEĞİ HK. 262
İPTAL KARARLARININ UYGULANMASI SIRASINDA BOŞALTILACAK KADRO KONUSUNDA İDARENİN FARKLI SEÇENEKLERE SAHİP OLDUĞU HALLERDE ORTAYA FARKLI BİR DURUM ÇIKACAĞI VE BU DURUMDA İDARENİN BU SEÇENEKLERDEN BİRİNİ TERCİH ETME KONUSUNDA TAKDİR YETKİSİNE SAHİP OLACAĞI VE BU ÇERÇEVEDE TESİS EDİLECEK İŞLEMLERİN DE YETKİ UNSURU YÖNÜNDEN HUKUKA UYGUN OLARAK TESİS EDİLMELERİ GEREKTİĞİ 264
AÇIKLAMA 264
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: İPTAL KARARLARININ UYGULANMASI SIRASINDA BOŞALTILACAK KADRO KONUSUNDA İDARENİN FARKLI SEÇENEKLERE SAHİP OLDUĞU HALLERDE İDARENİN BU SEÇENEKLERDEN BİRİNİ TERCİH ETME KONUSUNDA TAKDİR YETKİSİNE SAHİP OLACAĞI VE BU ÇERÇEVEDE TESİS EDİLECEK İŞLEMLERİN DE YETKİ UNSURU YÖNÜNDEN HUKUKA UYGUN OLARAK TESİS EDİLMELERİ GEREKTİĞİ HK. 264
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: YARGI KARARININ UYGULANABİLMESİ İÇİN KADROYA ATANMALARI YÖNÜNDEN AYNI DURUMDA OLAN GENEL MÜDÜR YARDIMCILARINDAN BELLİ BİR KİŞİNİN GÖREVDEN ALINMASI KONUSUNDA YARGI KARARI VERİLEMEYECEĞİ HK. 265
İDARELERİN MÜŞTEREK KARARNAME İLE GÖREVE ATANAN BİR KİMSEYİ YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARINI UYGULAMAK ÜZERE BAKANLIK İŞLEMİ İLE GÖREVDEN ALABİLECEĞİ 267
AÇIKLAMA 267
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: YARGI KARARLARINI UYGULAMAK KONUSUNDA BAĞLI YETKİ İÇİNDE BULUNAN İDARENİN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARININ ÖZELLİĞİNİ DE GÖZETEREK USULDE PARALELLİK İLKESİNE UYMADAN TESİS ETTİĞİ İŞLEMDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK. 267
İLGİLİ HAKKINDA VERİLEN İPTAL KARARININ FARKLI ŞEKİLDE UYGULANMASINI DAVA KONUSU ETMEDİĞİNDEN İDARENİN İPTAL KARARINI UYGULAMA YÜKÜMLÜĞÜNDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ 269
AÇIKLAMA 269
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: İLGİLİ HAKKINDA VERİLEN İPTAL KARARININ FARKLI ŞEKİLDE UYGULANMASINI DAVA KONUSU ETMEDİĞİNDEN İDARENİN İPTAL KARARINI UYGULAMA YÜKÜMLÜĞÜNDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ VE BU GEREKÇEYLE DAVACININ GÖREVDEN ALINMASINDA HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK. 269
DANIŞTAY'IN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK ÇÖZÜMLEMEYE GÖREVLİ OLDUĞU DAVALARDA VERDİĞİ KARARLARIN UYGULANMAMASI NEDENİYLE AÇILACAK TAM YARGI DAVALARINDA DA İLK DERECE GÖREVLİ YARGI YERİNİN DANIŞTAY OLDUĞU 272
AÇIKLAMA 272
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: DANIŞTAY KANUNU İLE İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU HÜKÜMLERİNİN BİRLİKTE İNCELENİP DEĞERLENDİRİLMESİNDEN, DANIŞTAY'IN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK ÇÖZÜMLEMEYE GÖREVLİ OLDUĞU DAVALARDA VERDİĞİ KARARLARIN UYGULANMAMASI NEDENİYLE AÇILACAK TAM YARGI DAVALARINDA DA İLK DERECE GÖREVLİ YARGI YERİNİN DANIŞTAY OLDUĞU HK. 273
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: VERİLEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ GEREKÇESİ GÖZÖNÜNE ALINDIĞINDA KARARIN UYGULANMAMASINDAN SÖZETMEYE OLANAK BULUNMAYIP, BU NEDENLE MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDİLMESİNİN HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUN OLDUĞU HK. 275
İPTAL KARARLARININ İLGİLİ TÜM KURUM VE KİŞİLERE KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLMESİ, ONLARI DA BAĞLAYAN NİTELİĞİ VE BU KARARLARIN UYGULANMASI ZORUNLULUĞU 276
AÇIKLAMA 276
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: İPTAL KARARININ VERİLDİĞİ 30.12.1983 TARİHİNDEN ÖNCE GAZİ YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULU 20.7.1982 GÜNLÜ RESMİ GAZETE DE YAYIMLANAN 41 SAYILI KHK IN 10/B MADDESİ UYARINCA GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİNE DÖNÜŞTÜRÜLEREK GAZİ ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNE DAHİL EDİLMİŞ OLDUĞUNDAN DAVACININ GAZİ YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRETMENLİĞİNDEN ALINMASINA İLİŞKİN İPTAL KARARININ GEREĞİNİN BU OKULUN HUKUKİ HALEFİ DURUMUNDA BULUNAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNCE ANILAN KHK'NIN GEÇİCİ MADDELERİ ÇERÇEVESİNDE YERİNE GETİRİLECEĞİ HK. 277
HAKKINDA TESİS EDİLMİŞ BİR İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVADA LEHİNE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI VEYA İPTAL KARARI VERİLEN BİR KAMU GÖREVLİSİNİN, BU KARAR VERİLMEDEN VEYA VERİLEN KARARIN GEREKLERİ YERİNE GETİRİLMEDEN ÖNCE KENDİ İSTEĞİYLE EMEKLİYE AYRILMASI HALİ 279
AÇIKLAMA 279
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: HAKKINDA TESİS EDİLMİŞ BİR NAKLEN ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVADA LEHİNE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI VEYA İPTAL KARARI VERİLEN KAMU GÖREVLİSİNİN BU KARAR VERİLMEDEN VEYA VERİLEN KARARIN GEREKLERİ YERİNE GETİRİLMEDEN ÖNCE KENDİ İSTEĞİ İLE EMEKLİYE AYRILMASI HALİNDE GÖREVE İADE YÖNÜNDEN UYGULANMASI GEREKLİ BİR YARGI KARARININ VARLIĞINDAN SÖZEDİLEMİYECEĞİ HK. 279
YARGI KARARLARININ ŞEKLEN UYGULANIP FİİLEN UYGULANMAMASI NEDENİYLE UĞRADIĞI MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İÇİN HEM İDARE HEM DE İLGİLİ KAMU GÖREVLİLERİ ALEYHİNE MANEVİ TAZMİNAT DAVASINI AYNI ANDA AÇMA 283
AÇIKLAMA 283
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASI NEDENİYLE İLGİLİLERİN 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 28. MADDESİNİN 4. FIKRASINDA BELİRTİLEN İKİ SEÇENEKTEN BİRİNİ KULLANARAK YA İDARE ALEYHİNE YA DA KAMU GÖREVLİSİ ALEYHİNE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇABİLECEKLERİ HK. 283
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI ÜZERİNE ESKİ GÖREVİNE İADE EDİLEN DAVACININ, KARAR GEREKÇESİNDE YER ALAN VE DURUMUNA UYGUN BİR GÖREVE, KARARNAME HAZIRLANMASI İÇİN UYGUN BİR SÜRE GEÇİRİLEREK MAKUL BİR SÜREDE ATANDIĞININ ANLAŞILDIĞI, BU DURUMDA YARGI KARARININ UYGULANMASINDAN KAÇINILMASININ SÖZ KONUSU OLMADIĞI HK. 285
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: YARGI KARARININ GEREKÇESİNDE YER ALAN VE DURUMUNA UYGUN BİR GÖREVE MAKUL SÜREDE ATANAN DAVACININ, MANEVİ TAZMİNATA KONU OLABİLECEK ŞEKİLDE IZDIRAP VE ELEM DUYMASINA YOL AÇAN BİR HUSUSUN BULUNMADIĞI HK. 287
DAVACININ DAHA ÖNCE ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ATANMIŞ ESKİ GENEL MÜDÜR ... HAKKINDA TESİS EDİLEN İŞLEMLERİN İPTALİNE İLİŞKİN DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARININ UYGULANMASI AMACIYLA BU GÖREVDEN ALINDIKTAN SONRA ESKİ GENEL MÜDÜR ... HAKKINDA TESİS EDİLEN İŞLEMLERİN İPTALİNE İLİŞKİN DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARININ BOZULMASI YOLUNDA VERİLEN İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULUNUN ... GÜNLÜ, ... SAYILI KARARININ VE BU KARARA UYULARAK DAVANIN REDDİ YOLUNDA VERİLEN DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİNİN ... GÜNLÜ, ... SAYILI KARARININ DAHA ÖNCEKİ AŞAMADA VERİLEN İPTAL KARARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNU ORTADAN KALDIRMAYACAĞI; ANILAN RET KARARININ ...'İN ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNDEN ALINARAK YERİNE DAVACIYI TEKRAR BU GÖREVE ATAMAK BİÇİMİNDE İDAREYE BİR ZORUNLULUK YÜKLEMEYECEĞİ 290
AÇIKLAMA 290
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: DAHA ÖNCE ATANDIĞI GÖREVDEN YARGI KARARININ UYGULANMASI AMACIYLA ALINAN DAVACI YÖNÜNDEN, YARGI YERİNCE AKSİNE BİR KARAR VERİLDİĞİNDEN YA DA ANILAN KADRO BOŞALDIĞINDAN, BU KADROYA YENİDEN ATANMASI İÇİN KAZANILMIŞ BİR HAK OLUŞMAYACAĞI HK. 290
İNŞAAT RUHSATI İŞİ 292
MANEVİ TAZMİNATIN MANEVİ TATMİN ARACI OLMASINDAN DOLAYI ZENGİNLEŞMEYE YOL AÇMAYACAK MİKTARDA, FAKAT İDARENİN OLAYDAKİ KUSURUNUN NİTELİĞİNİ VE AĞIRLIĞINI İFADE EDECEK ÖLÇÜDE VE TAZMİNAT OLARAK İSTENİLEN MEBLAĞIN DA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI SURETİYLE SAPTANMASI, MANEVİ TAZMİNATA DA TAZMİNAT DAVASININ AÇILDIĞI GÜN OLAN .. GÜNÜNDEN İTİBAREN YASAL FAİZE HÜKMEDİLMESİ 292
AÇIKLAMA 293
DANIŞTAY ALTINCI DAİRESİ KARARI ÖZET: MANEVİ TAZMİNAT DAVASININ AÇILDIĞI GÜNDEN İTİBAREN YASAL FAİZE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 293
İNŞAAT RUHSATI İŞİ 295
UĞRANILAN MADDİ ZARARIN DAVA DİLEKÇESİNE EKLİ BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE DAHA FAZLA OLMASINA KARŞIN, TALEPTEN FAZLAYA HÜKMEDİLMEYECEĞİNDEN DAVACININ İSTEMİ GİBİ …LİRA MADDİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİNE, İNŞAAT RUHSATI VERİLMEMESİ NEDENİYLE DUYMUŞ OLDUĞU ELEMİ DE GİDEREBİLMEK İÇİN …LİRA MANEVİ TAZMİNATIN DAVALI İDARECE ÖDENMESİ 295
AÇIKLAMA 295
DANIŞTAY ALTINCI DAİRESİ KARARI ÖZET: PARSELİNE RUHSAT VERİLMEMESİ İŞLEMİNİN İPTALİNE DAİR DANIŞTAY KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE 10.000 LİRA MADDİ VE 10.000 LİRA MANEVİ TAZMİNAT VERİLMESİ HK. 295
RUHSATLARI DANIŞTAY KARARIYLA İPTAL EDİLEN YAPILARI BELEDİYENİN İMAR MEVZUATINA UYGUN HALE GETİRMEMESİ NEDENİYLE MANZARASI KAPANAN DAVACIYA AİT DAİRENİN DEĞERİNDE MEYDANA GELEN AZALMAYI TAZMİN ETMESİ 296
AÇIKLAMA 296
DANIŞTAY ALTINCI DAİRESİ KARARI ÖZET: BELEDİYENİN, RUHSATLARI DANIŞTAY ALTINCI DAİRESİ KARARIYLA İPTAL EDİLEN YAPILARI BU KARAR DOĞRULTUSUNDA İMAR MEVZUATINA UYGUN HALE GETİRMEMESİ NEDENİYLE MANZARASI KAPANAN DAVACIYA AİT DAİRENİN DEĞERİNDE MEYDANA GELEN AZALMAYI TAZMİN ETMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU HK. 296
DANIŞTAY ALTINCI DAİRESİ KARARI ÖZET: GEÇİCİ RUHSAT VERİLMEME İŞLEMİ GEREKLİ İNCELEME YAPILMADAN REDDEDİLDİĞİ İÇİN DANIŞTAY TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞ İSE DE BELEDİYE YÖREDE KIYI VE KIYI KENAR TESPİTİ YAPILMASI İÇİN BAKANLIĞA MÜRACAAT ETMİŞ VE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMİŞ OLDUĞUNDAN, DANIŞTAY KARARININ UYGULANMAMASI SÖZ KONUSU OLMADIĞINDAN TAZMİNAT İSTEMİNİN REDDİ HK. 297
GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİNDE YAPTIRILAN KONUT TAHSİSİ KURASINA İŞTİRAK ETTİRİLMEME İŞLEMİ 298
İDARENİN FİİLİ İMKÂNSIZLIK HALİ İLE YARGI KARARINI YERİNE GETİRMEMESİNİN DAHİ, DAVACININ MANEVİ ÜZÜNTÜSÜNÜ TELAFİ ETME GEREĞİNİ ORTADAN KALDIRMAYACAĞI 298
AÇIKLAMA 298
DANIŞTAY ALTINCI DAİRESİ KARARI ÖZET: KONUT TAHSİS KURASINA İŞTİRAK ETTİRİLMEME İŞLEMİ İPTAL EDİLMEDEN EVVEL TAHSİS İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI KARŞISINDA, DANIŞTAY'IN İPTAL KARARI DOĞRULTUSUNDA YENİDEN İŞLEM TESİS ETME OLANAĞI BULUNMADIĞI NEDENİYLE ORTADA GERÇEKLEŞMİŞ MADDİ BİR ZARARIN BULUNMADIĞI, ANCAK KONUT TAHSİS KURASINA HUKUKA AYKIRILIĞI YARGI KARARI İLE SAPTANMIŞ İŞLEMİYLE İŞTİRAK ETTİRİLMEYEN DAVACIYA MANEVİ TAZMİNAT VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 298
KONUT TAHSİSİ İŞİ 299
İPTAL KARARLARININ, İDARİ İŞLEMİ TESİS EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN ORTADAN KALDIRACAĞI, DAHA SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ YASA HÜKMÜNE DAYANILARAK MAHKEME KARARI İLE BELİRLENEN HUKUKİ DURUMUN DIŞINA ÇIKILAMAYACAĞI 299
AÇIKLAMA 299
DANIŞTAY ALTINCI DAİRESİ KARARI ÖZET: KONUTUN MÜLK OLARAK TAHSİSİ İŞLEMİ 1969 YILINDA YAPILDIĞINA, TAHSİS İŞLEMİNİN GERİ ALINMASI YOLUNDAKİ İŞLEM MAHKEMECE 30.9.1983 GÜNÜNDE İPTAL EDİLDİĞİNE GÖRE DAVACININ KONUTA 1969 YILINDA YAPILAN TAHSİS KOŞULLARI İLE SAHİP OLMASI GEREKTİĞİ NEDENİYLE İDARECE 1984 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN 3016 SAYILI KANUNA GÖRE EMSAL BEDEL ÜZERİNDE ÖDEME YAPILMAMASI HALİNDE KONUTUN TAHLİYESİNİN ÖNGÖRÜLMESİNDE İSABET BULUNMADIĞI HK. 300
YAPI RUHSATI İŞİ 300
DANIŞTAY ALTINCI DAİRESİ KARARI ÖZET: DAVACILARA AİT YAPININ BİTİŞİĞİNDEKİ MEVZUATA AYKIRI YAPININ RUHSATININ YARGI KARARI İLE İPTAL EDİLMESİNE KARŞIN BU KARARIN YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE DOĞAN ZARARIN ÖDENMESİ GEREKTİĞİ, TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİNİN YAPININ YIKTIRILMAMASI SONUCUNU DOĞURMAYACAĞI, BU TAZMİNATIN KARAR TARİHİNE KADAR Kİ ZARARI KARŞILADIĞI HK. 301
İMAR PLANI VE YAPI RUHSATI 302
DANIŞTAY ALTINCI DAİRESİ KARARI ÖZET: İMAR PLANI VE İNŞAAT RUHSATI VERMEME İŞLEMİ MAHKEMECE İPTAL EDİLMİŞ, BU KARAR DANIŞTAY'CA ONANMIŞ VE KARAR DÜZELTME İSTEMİ DE REDDEDİLEREK KESİNLEŞMİŞ BULUNDUĞUNDAN, RUHSAT VERMEME İŞLEMİ NEDENİYLE DOĞAN ZARARIN TAZMİNİ AMACIYLA KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN REDDİ YOLUNDAKİ KARARIN DAVACIYA TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 60 GÜN İÇERİSİNDE MAHKEME KARARININ GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEYEN İDAREYE KARŞI SONRAKİ 60 GÜN İÇİNDE DAVA AÇILMASI GEREKTİĞİ HK. 302
KARARIN YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE AÇILACAK DAVALARDA BİR SÜRE HÜKMÜ BULUNMADIĞINA GÖRE, GENEL OLARAK İLAMLARIN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN MEVCUT 10 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ İÇİNDE TAZMİNAT İSTEMİNDE BULUNMAYA ENGEL BİR DURUM BULUNMADIĞI 303
AÇIKLAMA 303
MADDİ VE MANEVİ ZARAR 304
ZAMANAŞIMI SÜRESİ 304
DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: HUKUKA BAĞLI BİR İDARENİN, İLGİLİLER BAŞVURMASA BİLE KARAR GEREĞİNİ YERİNE GETİRMESİNİN BİR GÖREV VE ZORUNLULUK OLDUĞU, İPTAL KARARI ÜZERİNE YAPILAN BAŞVURULARIN AMACI İDAREYİ HAREKETE GEÇİRMEK OLUP KARARIN YERİNE GETİRİLMEMESİNDEN DOĞAN TAZMİNAT HAKKI NEDENİYLE AÇILACAK DAVANIN SÜRESİNİN HESABINA ESAS ALINAMAYACAĞI HK. 304
GENEL ZAMANAŞIMI SÜRESİ 305
TAZMİNAT DAVASI 305
DANIŞTAY ONUNCU DAİRESİ KARARI ÖZET: YARGI KARARLARININ UYGULANMASI İÇİN 10 YILLIK GENEL ZAMANAŞIMI SÜRESİ İÇİNDE YAPILAN BAŞVURU ÜZERİNE KARARIN UYGULANMAMASI NEDENİYLE AÇILACAK TAZMİNAT DAVASININ, 2577 SAYILI YASANIN 10.MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN SÜRELER İÇİNDE AÇILMASI GEREKTİĞİ HK. 305
İŞLEMİN İPTALİNİ GEREKTİREN HER HUKUKİ YANLIŞLIĞI VE AYKIRILIĞI KENDİLİĞİNDEN HİZMET KUSURU OLARAK NİTELEME OLANAĞI BULUNMADIĞI, SAPTANAN HUKUKİ SAKATLIĞIN AĞIR VE ÖNEMLİ OLMASI GEREKECEĞİ 308
AÇIKLAMA 308
MADDİ VE MANEVİ ZARAR 308
HİZMET KUSURU 308
DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: 308
1- İDARİ İŞLEMLERDEN DOLAYI MADDİ TAZMİNATA HÜKMEDİLEBİLMESİ İÇİN İDARENİN AĞIR HİZMET KUSURU BULUNMASI GEREKTİĞİ; 308
2- MANEVİ TAZMİNATA DA HAKSIZ İŞLEM VEYA EYLEM NEDENİYLE KİŞİLERE ANCAK AĞIR CEZA VE ÜZÜNTÜ VERİLMESİ DURUMDA HÜKMEDİLEBİLECEĞİ HK. 308
UYARMA, KINAMA CEZALARI 310
DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: KAMU GÖREVLİSİNİN GÖREV DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİNDEN ÖNCEKİ DİSİPLİNE KONU TUTUM VE DAVRANIŞLARI NEDENİYLE CEZALANDIRILABİLECEĞİ VE USULÜNE UYGUN OLARAK TESİS EDİLMİŞ UYARMA, KINAMA CEZALARININ ANAYASASININ 138. VE 657 SAYILI YASANIN 135. VE 136 MADDELERİ UYARINCA YARGI DENETİMİ DIŞINDA BIRAKILACAĞI HK. 310
CEZA VERME YETKİSİNİN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI 312
AÇIKLAMA 312
MESLEKTEN ÇIKARMA 312
ZAMANAŞIMI 312
DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: DAVACININ FİİLİNE UYGUN OLARAK YARGI KARARI UYARINCA TESİS EDİLEN DİSİPLİN CEZASININ 657 SAYILI YASANIN 127.MADDESİNDEKİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİNE BAĞLI OLMADIĞI HK. 312
TAKOĞRAF CİHAZI 314
DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: TAKOĞRAF CİHAZININ; BÜTÜN YÜK VE YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN OTOBÜS, KAMYON VE ÇEKİCİ TÜRÜNDEKİ ARAÇLARDA BULUNDURULMA ZORUNLULUĞUNUN 3918 SAYILI YASA GEREĞİ OLDUĞU, İDARENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEM İLE YASANIN AMİR HÜKMÜNE AYKIRI OLARAK YASAYA BİR TAKIM İSTİSNALAR GETİRMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI HK. 314
DAVADAN ELDE ETMEK İSTEDİĞİ MENFAATİN, HUKUKEN KORUNMASI GEREKEN MEŞRU BİR NİTELİK TAŞIMASI 316
AÇIKLAMA 316
EHLİYET 317
MEŞRU MENFAAT KOŞULU 317
DANIŞTAY ONUNCU DAİRESİ KARARI ÖZET: YARGI KARARI UYGULANMADIĞI İÇİN LİMAN İŞLETMECİLİĞİ YAPABİLEN DAVACININ İŞLETTİĞİ LİMANI DA KAPSAYAN DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, MEŞRU MENFAAT KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMEMESİ NEDENİYLE EHLİYET YÖNÜNDEN REDDİ GEREKECEĞİ HK. 317
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN NAKDİ TAZMİNATTAN YARARLANDIRILMASI 319
DANIŞTAY ONUNCU DAİRESİ KARARI ÖZET: POLİS MEMURU OLAN DAVACININ DÜZCE İLİNDE GÖREV YAPMAK İÇİN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT OTOBÜSLERLE GİTMEK ÜZERE GÖREVLENDİRİLDİĞİ SIRADA GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMASI NEDENİYLE 2330 SAYILI YASA UYARINCA NAKDİ TAZMİNAT ÖDENMEMESİ İŞLEMİNDE HUKUKA AYKIRILIK GÖRÜLMEDİĞİ HK. 319
BAKANLAR KURULUNCA KESİNLEŞMİŞ YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASINI ÖNGÖRÜR NİTELİKTE BİR PRENSİP KARARI ALINMASININ AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI OLACAĞI 321
AÇIKLAMA 321
KESİNLEŞMİŞ YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASI 321
DANIŞTAY ONUNCU DAİRESİ KARARI ÖZET: KESİNLEŞMİŞ YARGI KARARININ UYGULANMAMASINI ÖNGÖRÜR NİTELİK TAŞIYAN BAKANLAR KURULUNUN İPTALİ İSTENİLEN 27.4.1992 TARİHLİ PRENSİP KARARI AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNDAN İPTALİ GEREKTİĞİ HK. 321
UYUŞMAZLIK KONUSU TAŞINMAZ, GEÇEN SÜRE İÇİNDE TAŞINMAZIN FİİLİ ZİLYETLİĞİNİ ETKİLEYECEK ADLİYE MAHKEMESİ KARARI VEYA HUKUKİ DURUMDA BİR DEĞİŞİKLİK OLMAMASINA RAĞMEN, MÜTECAVİZ TARAFINDAN KULLANILMAYA DEVAM OLUNUYORSA, İPTAL KARARININ UYGULANMASI SONUCU ANILAN TAŞINMAZI KULLANMAMASI NEDENİYLE DAVACININ DAVA AÇTIĞI TARİH İTİBARİYLE BİR ZARARA UĞRAYIP UĞRAMADIĞININ SAPTANMASI, SAPTANACAK ZARARIN TAZMİNİ GEREKTİĞİ 325
AÇIKLAMA 325
MADDİ ZARAR 325
DANIŞTAY ONUNCU DAİRESİ KARARI ÖZET: İDARE MAHKEMESİNCE ALINAN İPTAL KARARI GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEYEN İDARENİN HİZMET KUSURU VE TAZMİN SORUMLULUĞU BULUNDUĞU; İDARENİN MAHKEME KARARINI UYGULAMASININ SONUÇLARI BELİRLENİP, GEREKLİ İNCELEME YAPILARAK İLGİLİNİN MADDİ ZARARA UĞRAYIP UĞRAMADIĞININ SAPTANMASI, MANEVİ TAZMİNATIN DA ANILAN İNCELEME SONUÇLARINA GÖRE TAYİNİ GEREKTİĞİ HK. 326
İDARE MAHKEMESİNCE, İPTAL KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN TARİH BELİRLENEREK, GÜMRÜK HATTI GERİYE ÇEKİLMEDEN ÖNCE SATIŞ MAĞAZASI İŞLETEN, GÜMRÜK HATTI DIŞI EŞYA SATIŞ MAĞAZASI İÇİN YER TAHSİS EDİLMEMESİ VE YENİ İNŞA OLUNAN MAĞAZALARIN İHALEYE ÇIKARTILARAK BAŞKALARINA KİRALANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ, BU TARİHTEN İPTAL KARARI GEREĞİ SATIŞ MAĞAZASININ DAVACIYA KİRALANDIĞI TARİHE KADAR GEÇEN DÖNEMDE DAVACININ MAĞAZA İŞLETEMEMEK, SATIŞ YAPAMAMAK SURETİYLE UĞRADIĞI ZARARI ARAŞTIRILMAK SURETİYLE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ 327
AÇIKLAMA 327
İPTAL KARARININ EKSİK VE GEÇ UYGULAMASININ AĞIR HİZMET KUSURU OLDUĞU 328
DANIŞTAY ONUNCU DAİRESİ KARARI ÖZET: İDARİ YARGI YERİNCE VERİLEN İPTAL KARARININ EKSİK VE GEÇ UYGULAMASININ AĞIR HİZMET KUSURU OLDUĞU; İDARE MAHKEMESİNCE, İPTAL KARARININ EKSİK VE GEÇ UYGULAMASI NEDENİYLE UĞRADIĞI İLERİ SÜRÜLEN GERÇEK ZARARI ARAŞTIRILIP SAPTANARAK TAZMİN İSTEMİNİN KARARA BAĞLANMASI GEREKTİĞİ HK. 328
OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİ KAPSAMINDA BULUNAN İLLERDE GÖREVLİ KAMU PERSONELİNE ÖDENEN EK TAZMİNATTAN YARARLANDIRILMAMA 329
DANIŞTAY ONBİRİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: İDARENİN UYGULANABİLİR NİTELİKTE OLAN BİR YARGI KARARINI AYNEN VE GECİKMEKSİZİN UYGULAMAK ZORUNDA BULUNDUĞU, OLAYDA, MAHKEME KARARIYLA HÜKÜM ALTINA ALINAN TUTARIN ÖDENMESİNDE DEVLET HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİNİN 4. MADDESİ UYARINCA DÜZENLENEN BELGELERİN YETERLİ OLDUĞU, 1050 SAYILI KANUNUN İŞLEMLE İLGİSİZ MADDELERİNE DAYANILARAK ÖDEMENİN YAPILMAMASINDA YASAL İSABET GÖRÜLMEDİĞİ HK. 329
EK DERS ÜCRETİ 331
DANIŞTAY ONBİRİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: ALANINDA YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİNE ÖDENECEK EK DERS ÜCRETİNİN % 25 FAZLASIYLA ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HK. 331
MEMURİYETTEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA 334
AÇIKTAN ATANMA 334
DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: MEMURİYETTEN ÇEKİLME İSTEĞİNDE BULUNAN VE DAHA SONRA MEMURİYETTEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA ONAYI GERİ ALINARAK GÖREVİNE SON VERİLEN DAVACININ, GÖREVİNE SON VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN YARGI KARARI İLE İPTALİ ÜZERİNE İDARENİN DAVACIYI ESKİ GÖREVİNE ATAMA KONUSUNDA BAĞLI YETKİ İÇERİSİNDE OLMADIĞI, İSTEMİNİN AÇIKTAN ATANMA İSTEMİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU HK. 334
DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: İZMİR ÖZEL AMERİKAN LİSESİNDE FİZİK DERSİ ÖĞRETMENLİĞİ YAPMASINA İZİN VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEM İDARE MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLMİŞ OLAN DAVACIYA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ÖDENMEMESİNDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK. 337
ADAY MEMURLARIN TEMEL EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ OLARAK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINCA YERİNE GETİRİLMESİ ZORUNLU HUSUSLARIN, YETKİ DEVRİNDE BULUNMAK SURETİYLE İLGİLİ KAMU KURULUŞLARINA BIRAKILAMAYACAĞI 338
AÇIKLAMA 338
ADAY MEMURLARIN TEMEL EĞİTİMLERİ 339
YETKİ DEVRİ 339
DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN GENEL YÖNETMELİĞİN 18.VE 19. MADDELERİNDE ÖNGÖRÜLEN KURALLARA AYKIRI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN TEMEL EĞİTİM PROGRAMI VEYA HAZIRLAYICI EĞİTİM PROGRAMI SONUNDA YAPILAN SINAVLARDA BAŞARISIZ SAYILAN İLGİLİNİN GÖREVİNE SON VERİLMEYECEĞİ HK. 339
2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 52.MADDEDE TEMYİZ VEYA İTİRAZ İSTEMLERİNDE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 342
52.MADDE AÇIKLAMASI 342
52. MADDENİN UYGULANDIĞI İDARİ DAVALARA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI 344
HERHANGİ BİR İŞLEMİN İPTALİ YOLUNDA VERİLEN KARARIN TEMYİZ İNCELEMESİ AŞAMASINDA YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA VEYA BOZULMASINA KARAR VERİLMESİ HALİNDE İPTAL KARARININ YARATTIĞI HUKUKİ NETİCE SONA ERECEĞİ İÇİN, ÖRNEĞİN KAMU GÖREVLİLERİNDE FİİLEN VE KADRODA ÇALIŞILMAYAN DÖNEME AİT ÖDEMELERİN DAYANAĞI KALMADIĞINDAN İDARECE İPTAL KARARI GEREĞİ YAPILMIŞ OLAN ÖDENEN MİKTARLARIN GERİ İSTENMESİNDE HUKUKİ BİR ENGEL BULUNMADIĞI, 344
ANCAK İPTAL KARARI GEREĞİ YAPILMIŞ OLAN VE DAHA SONRA İDARECE GERİ ALINMASI GEREKEN DURUMDAKİ ÖDEMELER BAKIMINDAN FAİZ BORCUNA GELİNCE, FAİZ BORCU ASIL ALACAĞIN VARLIĞINI ORTAYA ÇIKARAN YARGI KARARININ TARAFLARA TEBLİĞİ ÜZERİNE İDARENİN BORÇLAR YASASININ 101. MADDESİ UYARINCA DAVACIYA BORCUNU ÖDEMESİ İÇİN BİR İHTARDA BULUNMASI VE MAKUL BİR SÜRE VERMESİ VE BU TARİHTEN İTİBAREN ASIL ALACAĞA FAİZ İŞLETMESİ GEREKTİĞİ 344
AÇIKLAMA 344
YARGI KARARI İLE İADE EDİLEN PARASAL HAKLARININ, TEMYİZ SÜRECİNİN ALEYHİNE SONUÇLANMASI ÜZERİNE FAİZİYLE BİRLİKTE GERİ İSTENİLMESİ 344
DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRESİ KARARI ÖZET: YARGI KARARI ILE IADE EDILEN PARASAL HAKLARIN; TEMYIZ SONUCU KARARIN BOZULMASI NEDENIYLE ISTENEBILECEĞI HK. 344
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 346
YARGITAY’ A GÖRE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARINI UYGULAMAYAN KAMU GÖREVLİLERİNİN TAZMİNATLA SORUMLU TUTULMASI VE HUKUKÎ SORUMLULUĞU 346
AÇIKLAMA 347
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU KARARI ÖZETİ: 350
1 — DANIŞTAY’CA VERİLEN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI VEYA İPTAL KARARLARININ YALNIZCA UYGULANMAMASI BU KARARLARI UYGULAMAYAN KAMU GÖREVLİLERİNİN TAZMİNATLA SORUMLU TUTULMASI İÇİN YETERLİDİR. SORUMLULUK İÇİN AYRICA KİN, GARAZ, HUSUMET VE 'BENZERİ DUYGULARIN ETKİSİ ALTINDA HAREKET ETMELERİNİN ARAŞTIRILMASI GEREKMEZ. 350
2 — YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARINI YERİNE GETİRMEYEN KAMU GÖREVLİSİNİN HUKUKÎ SORUMLULUĞU YÖNÜNE GİDİLEBİLMESİ İÇİN İLGİLİNİN AÇMIŞ OLDUĞU İPTAL DAVASI SONUCUNUN BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. 350
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 356
2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUN UYGULANDIĞI İDARİ YARGI İTİRAZ DAVALARINDA ANAYASA MAHKEMESİNE GÖRE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI, KARARLARIN SONUÇLARI, TEMYİZ VEYA İTİRAZ İSTEMLERİNDE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 356
AÇIKLAMA 356
5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU 358
DAVALI İDARENİN SAVUNMASI ALINMADAN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI VERİLEMEYECEĞİ 358
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ÖZET: İTİRAZ KONUSU KURALIN HER NE KADAR YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KOŞULLARINI DEĞİŞTİRMEMEKTE İSE DE, MAHKEMELERİN BU KONUDA KARAR VERMESİNİ GECİKTİREREK KİŞİLERİN TELAFİSİ İMKÂNSIZ ZARARLARLA KARŞILAŞMALARINA YOL AÇACAK NİTELİKTE OLDUĞU, 358
İDARİ YARGIDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARIYLA GÜDÜLEN AMACIN KİŞİLERİN HAK ARAMA ÖZGÜRLÜKLERİNİ DAHA ETKİLİ BİÇİMDE KULLANABİLMELERİNİ SAĞLAMAK OLDUĞU GÖZETİLDİĞİNDE, BÖYLE BİR DURUMUN ANAYASA’NIN 125. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN “İDARİ İŞLEMİN UYGULANMASI HALİNDE TELAFİSİ GÜÇ VEYA İMKÂNSIZ ZARARIN DOĞMASI” KOŞULUNU ETKİSİZ KILARAK YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLMEK İSTENEN HUKUKSAL YARARI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYECEĞİNDEN BU YÖNDEN DAVACININ, OTUZ GÜNLÜK SAVUNMA SÜRESİNİ YEDİ GÜNE İNDİREREK DAVALININ HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ DE ZEDELEYECEĞİ, 358
BELİRTİLEN NEDENLERLE, 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU’NUN 105. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASI, ANAYASA’NIN 2. 36. VE 125. MADDELERİNE AYKIRI OLDUĞUNDAN YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI HAKKINDA 358
5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU 364
OTUZ GÜNLÜK SAVUNMA SÜRESİNİ YEDİ GÜNE İNDİRMEK 364
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ÖZET:İTİRAZ KONUSU KURALA GÖRE “İDARİ İŞLEMİN UYGULANMASI HALİNDE TELAFİSİ GÜÇ VEYA İMKÂNSIZ ZARARIN DOĞMASI” DURUMU DAVANIN İLK AŞAMASINDA BELİRLENSE BİLE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI VERİLEMEYECEK VE SÜRESİ KISALTILSA DA ÖNCELİKLE KURUMUN SAVUNMASI ALINIP DURUŞMA YAPILACAĞINDAN BELLİ BİR SÜRENİN GEÇMESİ GEREKECEĞİ, 364
BU İTİBARLA İTİRAZ KONUSU KURALIN HER NE KADAR YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KOŞULLARINI DEĞİŞTİRMEMEKTE İSE DE, MAHKEMELERİN BU KONUDA KARAR VERMESİNİ GECİKTİREREK KİŞİLERİN TELAFİSİ İMKÂNSIZ ZARARLARLA KARŞILAŞMALARINA YOL AÇACAK NİTELİKTE OLDUĞU, 365
İDARİ YARGIDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARIYLA GÜDÜLEN AMACIN KİŞİLERİN HAK ARAMA ÖZGÜRLÜKLERİNİ DAHA ETKİLİ BİÇİMDE KULLANABİLMELERİNİ SAĞLAMAK OLDUĞU GÖZETİLDİĞİNDE, BÖYLE BİR DURUMUN ANAYASA’NIN 125. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN “İDARİ İŞLEMİN UYGULANMASI HALİNDE TELAFİSİ GÜÇ VEYA İMKÂNSIZ ZARARIN DOĞMASI” KOŞULUNU ETKİSİZ KILARAK YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLMEK İSTENEN HUKUKSAL YARARI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYECEĞİNDEN BU YÖNDEN DAVACININ, OTUZ GÜNLÜK SAVUNMA SÜRESİNİ YEDİ GÜNE İNDİREREK DAVALININ HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ DE ZEDELEYECEĞİ, 365
BELİRTİLEN NEDENLERLE, 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU’NUN 128. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASI, ANAYASA’NIN 2. 36. VE 125. MADDELERİNE AYKIRI OLDUĞUNDAN YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI HAKKINDA 365
TEMYİZ VE İTİRAZ 371
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI: YÜRÜTMEYİ DURDURMA İLE İLGİLİ KURALLARIN, ANAYASA’NIN 125. MADDESİ SINIRLARI İÇİNDE KALMAK VE ANAYASA’NIN DİĞER TEMEL KURALLARINA AYKIRI OLMAMAK KOŞULUYLA DİĞER YARGILAMA USULÜ KURALLARI GİBİ YASA KOYUCU TARAFINDAN SERBESTÇE DÜZENLENEBİLECEĞİ, 371
İDARİ YARGILAMA USULÜ YASASI’NDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KONUSUNDA GETİRİLEN KURALLARIN ANAYASA’NIN 125. MADDESİNE AYKIRI OLMADIĞI HAKKINDA 371
İDARİ YARGI MERCİLERİNE YAPILAN İTİRAZDA, GÜMRÜK İDARESİNE İTİRAZ SIRASINDA KULLANILAN BİLGİ VE BELGELER DIŞINDA HERHANGİ BİR BİLGİ VE BELGE KULLANILAMAMASI 384
ALINAN KARARLARA KARŞI İDARİ YARGI MERCİİNE BAŞVURULMASI, BU KARARIN İDARE TARAFINDAN UYGULANMASINA ENGEL OLUŞTURMAMASI 384
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ÖZET: VERGİ, RESİM VE HARÇ GİBİ MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN HER BİRİ FARKLI ÖZELLİKLERE SAHİP İSELER DE, DİĞER VERGİ MÜKELLEFLERİ İLE GÜMRÜK VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN, MÜKELLEF OLMA, KENDİLERİNDEN TAHSİL EDİLMESİ GEREKEN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN KAMU GÜCÜNE DAYANILARAK ALINMASI VE AYNI YARGI MERCİLERİNDE DAVACI OLARAK HAKLARINI ARAYABİLMELERİ BAKIMINDAN AYNI HUKUKSAL DURUMDA OLDUKLARI, 384
2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU’NUN 4001 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN 27. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASINDA, VERGİ MAHKEMELERİNDE, VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDAN DOĞAN DAVALARIN AÇILMASININ, TARH EDİLEN VERGİ, RESİM VE HARÇLAR İLE BENZERİ MALÎ YÜKÜMLÜLÜKLERİN VE BUNLARIN ZAM VE CEZALARININ DAVA KONUSU EDİLEN BÖLÜMÜNÜN TAHSİL İŞLEMLERİNİ DURDURACAĞI AÇIKÇA HÜKME BAĞLANMASINA KARŞIN, AYNI HUKUKİ DURUMDA OLAN GÜMRÜK VERGİSİ MÜKELLEFLERİ HAKKINDA ALINAN KARARLARA KARŞI İDARİ YARGI MERCİİNE BAŞVURULMASININ GÜMRÜK İDARESİNCE ALINAN KARARIN UYGULANMASINA ENGEL, ANAYASA’NIN 10. MADDESİNDEKİ EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI OLDUĞU HAKKINDA 384
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 395
TROTUAR HARCAMALARI İÇİN TAHAKKUK ETTİRİLEN KATILMA PAYINA AİT İHBARNAME 396
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ÖZET: 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU’NUN 27. MADDESİNDE YER ALAN “VERGİ MAHKEMELERİNDE VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDAN DOĞAN DAVALARIN AÇILMASI, TARH EDİLEN VERGİ, RESİM VE HARÇLAR İLE BENZERİ MALİ YÜKÜMLERİN VE BUNLARIN ZAM VE CEZALARININ DAVA KONUSU EDİLEN BÖLÜMÜNÜN TAHSİL İŞLEMLERİNİ DURDURUR...” BİÇİMİNDEKİ KURALI, UYUŞMAZLIK HALİNDE ÖNCEDEN BELEDİYEYE YATIRILMASI GEREKEN YARI NİSPETİNDEKİ KATILMA PAYI YÖNÜNDEN ETKİLEMİŞ, ANILAN USUL HÜKMÜNÜ UYGULANAMAZ DURUMA GETİRMEDİĞİ, 396
KATILMA PAYLARININ TESPİTİ İLE İLGİLİ OLARAK BELEDİYELER ALEYHİNE HER ZAMAN DAVA AÇMANIN MÜMKÜN OLDUĞU, KAMU YARARINI KORUMAK AMACIYLA GETİRİLEN SINIRLAMANIN BU HAKKI ORTADAN KALDIRDIĞINI ÖNE SÜRMENİN MÜMKÜN OLMADIĞI GİBİ ANAYASANIN 13. 36. VE 125. MADDELERİNE AYKIRI OLMADIĞI HAKKINDA 396
ANAYASA MAHKEMESİNİN YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA YETKİSİ 403
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ÖZET: İSTER ÖZEL HUKUK, İSTER KAMU HUKUKU UYUŞMAZLIKLARINDA OLSUN, YASALARDA AÇIKÇA BULUNMASA BİLE "ÖNLEM (TEDBİR)" YETKİSİNİN VARSAYILMASININ BİR ZORUNLULUK OLDUĞU, 403
HER İKİ HUKUK ALANINDA DA, YARGILAMANIN AMACINA ULAŞABİLMESİ İÇİN FARKLI ADLAR ALTINDA ÇEŞİTLİ KORUMA ÖNLEMLERİN GETİRİLDİĞİ, "İHTİYATÎ TEDBİR" (HUMY/M.101 VD.), "İHTİYATÎ HACİZ" (İİY/M.257 VD.), "YÜRÜTMEYİ DURDURMA" NIN(İYUY/M.27) BU ÖNLEMLERE ÖRNEK GÖSTERİLEBİLECEĞİ, 403
ALINACAK ÖNLEMİN, KİŞİ ÇIKARININ YANINDA KAMU YARARININ, KAMU DÜZENİNİN HATTA HUKUK DÜZENİNİN KORUYUCUSU OLACAĞI, 403
GENELDE YARGILAMANIN UZUN BİR SÜRECİ GEREKTİRDİĞİ, BU SÜRECİN, GİDERİLMESİ OLANAKSIZ ZARARLARA YA DA DURUMLARA NEDEN OLABİLİCEĞİ, GİDERİLMESİ OLANAKSIZ BU ZARAR YA DA DURUMLARIN ÖNLENMESİ İÇİN YARGICIN "ZAMANI DURDURMA" ANLAMINDA "UYGULAMAYI DURDURMA" YETKİSİNİ KULLANMASININ YARGI İŞLEVİNİN DOĞASI GEREĞİ OLDUĞU HAKKINDA 403
VERGİ ZİYAI CEZASI 415
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ÖZET: 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU’NUN, 4369 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK, 344. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINDA YER ALAN, “... BU CEZA ZİYAA UĞRATILAN VERGİNİN BİR KATINA, BU VERGİNİN KENDİ KANUNUNDA BELİRTİLEN NORMAL VADE TARİHİNDEN CEZAYA İLİŞKİN İHBARNAMENİN DÜZENLENDİĞİ TARİHE KADAR GEÇEN SÜRE İÇİN, BU KANUNUN 112 NCİ MADDESİNE GÖRE ZİYAA UĞRATILAN VERGİ TUTARI ÜZERİNDEN HESAPLANAN GECİKME FAİZİNİN YARISININ EKLENMESİ SURETİYLE BULUNUR” BÖLÜMÜNE DAİR İTİRAZ KONUSU KURALDA DÜZENLENEN VERGİ ZİYAI CEZASI, VERGİ, RESİM, HARÇ VE BENZERİ MALİ YÜKÜMLÜLÜK KARAKTERİ TAŞIMAYAN, ANCAK VERGİ ZİYAI SUÇU İŞLEYENLERE ÖNGÖRÜLEN BİR YAPTIRIM OLDUĞU, 415
BU DURUM GÖZETİLDİĞİNDE CEZANIN HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK OLAN ORANLARIN YASAYLA BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ, 415
KURALDA, ZİYAA UĞRATILAN VERGİNİN BİR KATINA EKLENECEK OLAN CEZANIN HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK OLAN GECİKME FAİZİ ORANININ BAKANLAR KURULU TARAFINDAN NE ZAMAN BELİRLENECEĞİNİN BİLİNMEMESİ VE BU DURUMUN SONUÇTA ÖNGÖRÜLECEK CEZA MİKTARINDA BELİRSİZLİĞE YOL AÇACAK OLMASI, ANAYASA’NIN, 38. MADDESİNDE SÖZÜ EDİLEN CEZA VE CEZA YERİNE GEÇEN GÜVENLİK TEDBİRLERİ ANCAK KANUNLA KONULUR VE 2. MADDESİNDEKİ “HUKUK DEVLETİ” İLKELERİNE AYKIRILIK OLUŞTURDUĞUNDAN, KURALIN ANAYASA’NIN 2. VE 38. MADDELERİNE AYKIRI OLDUĞU HAKKINDA 415
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 423
HARCAMALARA KATILMA PAYLARINA KARŞI DAVA AÇILABİLME 423
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ÖZET:İTİRAZ KONUSU KURALLA, KENDİSİNE 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU UYARINCA HARCAMALARA KATILMA PAYI TAHAKKUK ETTİRİLEN BİR MÜKELLEFİN BUNA KARŞI DAVA AÇABİLMESİ, SÖZ KONUSU PAYIN YARISININ ÖNCEDEN İLGİLİ BELEDİYEYE ÖDEMESİ ŞARTINA BAĞLANDIĞI, HARCAMALARA KATILMA PAYLARINA KARŞI DAVA AÇILABİLMESİNİN BÖYLE BİR ŞARTA BAĞLANARAK SINIRLANDIRILMASININ, İLGİLİ BELEDİYELERİN SÖZ KONUSU GELİRLERİ ÖNCELİKLE TAHSİL EDEREK PROJELERİNİ KISA SÜREDE TAMAMLAMALARI VE BU KONUDAKİ DAVA SAYISININ AZALTILARAK MAHKEMELERİN İŞ YÜKÜNÜN HAFİFLETİLMESİ GİBİ KAMU YARARINA YÖNELİK NEDENLERE DAYANDIRILDIĞININ ANLAŞILDIĞI, ANCAK ANAYASA’NIN 13. MADDESİNDE TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANDIRILMASI, ANAYASA’NIN İLGİLİ MADDELERİNDE ÖZEL SINIRLANDIRMA NEDENİ BULUNMASINA BAĞLI TUTULDUĞU, ANAYASA’NIN DAVA HAKKININ DÜZENLENDİĞİ 36. MADDESİNDE BU HAKKIN SINIRLANDIRILMASI KONUSUNDA ÖZEL BİR SINIRLAMA NEDENİNE YER VERİLMEDİĞİ, BU NEDENLERLE, DAVA HAKKININ SINIRLANDIRILMASININ ANAYASA’NIN 36. MADDESİNE AYKIRI OLDUĞU HAKKINDA 423
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ÖZET: DAVA KONUSU DÜZENLEME, GÖREVİ YASAYA UYGUNLUKLA SINIRLAYARAK TÜZÜKLERİN AMACA DAHA UYGUN DURUMA GELMESİNİ ÖNLEMEKLE KALMAYIP ANAYASA’NIN ÖNGÖRMEDİĞİ BİR BİÇİMSEL İŞLEVE İNDİRGEMEDİĞİ, ANAYASA’NIN 115. MADDESİNDE YASA KOYUCUYA BÖYLE BİR YETKİ TANINMADIĞI, ANAYASA’NIN DANIŞTAY’A DOĞRUDAN VERDİĞİ GÖREVİN, YASA KOYUCU DÜZENLEME YETKİSİNE DAYANARAK YERİNE GETİRİLME BAKIMINDAN BELİRLEYEBİLİRSE DE ANAYASA’YLA ÇİZİLEN SINIRLARI DARALTAMAYACAĞI, İNCELEME GÖREVİNİ DANIŞTAY’IN, KENDİ İSTENCİYLE YERİNE GETİRECEĞİ HAKKINDA 428
BEŞİNCİ BÖLÜM 451
BÖLGE İDARE, İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ YARGI ÇEVRELERİ 451
ALTINCI BÖLÜM 452
DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 452
1-DANIŞTAY’DA İLK DERECE ÜLKE ÇAPINDA BİR DÜZENLEMENİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILACAK DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİ İDARİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 452
2-DANIŞTAY’DA İLK DERECE ÜLKE ÇAPINDA BİR DÜZENLEMENİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILACAK DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİ İDARİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 454
3-YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE UĞRANILAN MANEVİ ZARARIN ÖDENMESİ TEMYİZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 457
4-İPTAL VE TAM YARGI DAVASINDA DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİNE TEMYİZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 458
5-DANIŞTAY’DA İLK DERECE AÇILACAK İPTAL VE TAM YARGI DAVASINDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİ İDARİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 461
6-DANIŞTAY’DA İLK DERECE AÇILACAK DAVADA YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE MADDİ, MANEVİ ZARARIN YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDENMESİ TALEPLİ İDARİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 462